MUBKO_016 Muzejně výstavní praktikum

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin. 7 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Nekuža (cvičící)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
MUBKO_015 Teorie muzejní prezentace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
studenti si prakticky vyzkouší celý proces přípravy a realizace muzejní výstavy;
vyzkouší si aplikaci teoretických poznatků v praxi;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět možným způsobům aplikace teoretických poznatků při přípravě a realizaci výstavy v muzejní praxi;
- navrhnout vlastní výstavní projekt a být schopen jej realizovat
Osnova
  • Zásady muzejního výstavnictví;
  • Postup přípravy a realizace výstavy;
  • Praktická příprava a realizace výstavy;
Literatura
  • Dle zadání vyučujícím podle aktuálního tématu výstavy.
  • HOLMAN, Pavel. Dějiny muzejního výstavnictví a pokusy o zapojení návštěvníka. In Hovory v muzeu. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1998. s. 5-9. info
  • DEAN, David. Museum exhibition : theory and practice. London: Routledge, 1996. xi, 177. ISBN 0415080177. info
  • Thinking about exhibitions. Edited by Reesa Greenberg - Bruce W. Ferguson - Sandy Nairne. 1st pub. London: Routledge, 1996. xxii, 487. ISBN 0415115906. info
  • EDSON, Gary a David DEAN. The handbook for museums. 1st publ. London: Routledge, 1994. xvi, 302 s. info
  • ŠILHAVÝ, Lubomír. Metodika a praxe výstavnictví. Praha: Československá obchodní a průmyslová komora, 1982. 179 s. info
Výukové metody
practická cvičení
Metody hodnocení
cvičení, zápočet, na základě splnění zadaných úkolů
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.