PJN307 Selected Problems of Polish Culture and Literature after 1800

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Prerequisites
PJN203 Polish Literature before 1918
Good knowledge of the Polish language.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
W ramach zajęć studenci poznają realia i przemiany, życie społeczne i polityczne Polski, literaturę i kulturę XIX i XX wieku. Poznają życie i dzieło wybitnych pisarzy - w ramach zajęć będziemy analizować ich utwory. Zwrócimy również uwagę na polsko-czeskie stosunki literackie i kulturalne.
Learning outcomes
Absolwent pozna
- realia i przemiany w życiu społecznym i politycznym Polski w kotekście literatury i kultury polskiej XIX i XX wieku;
- historię literatury i kultury polskiej;

- będzie umiał dyskutować o tych tematach i poprawnie argumentować
Syllabus
 • 1. Nowi współcześni autorzy.
 • 2. Teatralne adaptacje dzieł literatury polskiej po roce 2000.
 • 3. Filmowe adaptacje dzieł literatury polskiej po roce 2000.
 • 4. Fenomen Kresów w literaturze polskiej.
 • 5. Studia postkolonialne i literatura polska.
 • 6. Centra – peryferie w literaturze polskiej.
 • 7. Polska szkoła reportażu.
 • 8. Koncepcje zaangażowanej literatury i kultury: ideologia, polityka i problematyka socjalna w dziele sztuki.
Literature
  required literature
 • RATAJCZAK, Wiesław. Literatura polska XIX wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008. 258 stran. ISBN 9788371775314. info
 • Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. Edited by Artur Hutnikiewicz - Andrzej Lam. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. xiv, 495. ISBN 8301130288. info
 • Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. ISBN 8301053690. info
  not specified
 • BROWN, Kate. Kresy : biografia krainy, której nie ma : jak zniszczono wielokulturowe pogranicze. Translated by Aleksandra Czwojdrak. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. 341 s. ISBN 9788323335719. info
 • CHRZANOWSKI, Tadeusz. Kresy, czyli, Obszary tęsknot. Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009. 235 s. ISBN 9788308043363. info
 • Polityka literatury : przewodnik Krytyki Politycznej. Edited by Kinga Dunin. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009. 327 s. ISBN 9788361006213. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Polska do wymiany : późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Wyd. 1. Warszawa: W.A.B., 2009. 378 s. ISBN 9788374145084. info
 • (Nie)ciekawa epoka? : literatura i PRL. Edited by Hanna Gosk - Eugeniusz Czaplejewicz - Aleksander Fiut. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2008. 362 s. ISBN 9788371518249. info
 • (Nie)obecność : pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Edited by Hanna Gosk - Bożena Karwowska. Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2008. 532 s. ISBN 9788371517945. info
 • Narracje po końcu (wielkich) narracji : kolekcje, obiekty, symulakra--. Edited by Hanna Gosk - Andrzej Zieniewicz. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. 471 s. ISBN 9788371517761. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Powrót centrali : literatura w nowej rzeczywistości. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007. 209 s. ISBN 9788308039700. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Efekt bierności : literatura w czasie normalnym. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004. 235 s. ISBN 830803652X. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Kalendarium życia literackiego 1976-2000 : wydarzenia, dyskusje, bilanse. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. xii, 629. ISBN 8308034179. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Ruchome marginesy : szkice o literaturze lat 90. Wyd. 1. Kraków: Znak, 2002. 191 s. ISBN 832400145X. info
 • ŚLIWIŃSKI, Piotr and Przemysław CZAPLIŃSKI. Literatura Polska, 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. Wyd. 1. Kraów: Wydawnictwo Literackie, 1999. 428 s. ISBN 8308028578. info
 • KOLBUSZEWSKI, Jacek. Od Pigalle po Kresy : krajobrazy literatury popularnej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1994. 253 s. ISBN 832291072X. info
Teaching methods
Lectures combined with seminar discussions, reading of recommended literature.
Assessment methods
Regular attendance (max. 3 absences per semester are allowed), 1 presentation, compulsory reading and test are required to gain credit.
Language of instruction
Polish
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/PJN307