PJN312 Překladatelský seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
PJN208 Základy překladatelství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V pokračování překladatelského semináře studenti dále rozšiřují své znalosti a dovednosti v oblasti aktivního i pasivního překladu různých typů textů. V kurzu je kladen důraz na práci s konkrétními texty (formální a sémantická analýza a překlad).
Podle struktury, preferencí a počtu účastníků může být kurz rozdělen do dvou seminárních skupin (1/ překlad komerčních, technických a odborných textů, 2/ překlad publicistických a uměleckých textů). Například seminář překladu věcných a odborných textů bude zaměřen mj. na osvojení si základní slovní zásoby, specifických obratů a formálního zpracování obchodních smluv a souvisejících obchodních dokumentů.
Výstupy z učení
Student absolvování předmětu
- získá základní dovednosti, mj. při překladu komerčních a odborných, případně publicistických a uměleckých textů;
- bude mít přehled v základní odborné literatuře věnované teoretické i aplikované translatologii;
- bude mít osvojena teoretická východiska a bude ovládat praktické postupy překladatele;
- bude schopen pracovat s konkrétními texty a lexikografickými díly.
Osnova
 • Příklad tematické osnovy pro seminář zaměřený na překlad věcných a odborných textů:
 • 1. Základní ekonomické pojmy
 • 2. Makroekonomika
 • 3. Bankovnictví
 • 4. Finance a úvěr
 • 5. Centrální banka
 • 6. Investiční činnost podniku
 • 7. Mezinárodní ekonomická spolupráce
 • 8ˇ. České a polské obchodní právo: terminologie
Literatura
 • Butcher, Anna - Dunin-Dudkowska, Anna: Polski język biznesu dla cudzoziemców. Lublin 1998.
 • PIEŃKOS, Jerzy. Podstawy przekładoznawstwa : od teorii do praktyki. Wyd. 1. Kraków: Zakamycze, 2003. 493 s. ISBN 8373331700. info
 • LOTKO, Edvard. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava: Profil, 1986. info
 • LEBIEDZIŃSKI, Henryk. Elementy przekładoznawstwa ogólnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. ISBN 8301028602. info
Výukové metody
Praktická translatologická cvičení a komentář vybraných translatologických problémů. Nutná přítomnost studenta ve výuce, důraz je kladen též na samostudium předložených studijních materiálů a samostatnou domácí práci (překlad vybraného okruhu textů).
Metody hodnocení
Písemná zkouška (bodové hodnocení, úspěšnost min. 60 %).
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PJN312