PJV010 Samostatná četba a práce s polskou slovní zásobou I

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
konzultace. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost polštiny odpovídající úrovni B1 a vyšší. Studentům, kteří s polštinou úplně začínají, doporučujeme zapisovat až ve 2. nebo 3. ročníku.
Předměty PJV010 a PJV011 lze absolvovat v libovolném pořadí. Studenti, kteří dříve absolvovali předmět PJV011 Samostatná četba a práce s polskou slovní zásobou I, si musí k četbě zvolit odlišné literární dílo!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílení jazykové kompetence studentů (rozšiřování slovní zásoby a frazeologie současné polštiny), jejich schopnosti orientovat se v souvislém textu a porozumět mu. Student si na začátku semestru zvolí (a titul oznámí vyučujícímu, který musí výběr schválit) knižně vydané prozaické (případně dramatické) dílo polského autora, které vzniklo po roce 1989 a dosud nebylo přeloženo do češtiny či slovenštiny. V rozsahu 70 stran z této knihy student zpracuje neznámou slovní zásobu a frazeologii.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- lépe samostatně pracovat s polskými literárními texty,
- analyzovat literární text z hlediska jazykového a stylistického,
- aplikovat poznatky z přednášek o normativní mluvnici polštiny (zejména z lexikologie),
- popsat jazyk vybraného díla současné polské prózy (případně dramatu),
- využít osvojenou slovní zásobu v praxi.
Osnova
 • Předmět nemá pravidelnou kontaktní výuku, studenti samostatně čtou a excerpují novou slovní zásobu ze zvolené soudobé prózy (případně dramatu) a na konci semestru se dostaví na ústní přezkoušení. Student postupuje následujícím způsobem:
 • 1. Volba prozaického/dramatického textu (vyučující je připraven poradit studentům s výběrem) a informování vyučujícího o zvoleném titulu a rozsahu stran (70 tiskových stran knihy). Stejnou knihu si může zvolit více studentů, musejí však pracovat s odlišnými úryvky. Zvolené dílo nesmí být přeloženo do češtiny nebo slovenštiny! Termín: 15. března (jarní semestr) / 15. října (podzimní semestr).
 • 2. V případě, že vyučující nemá zvolený text k dispozici (oznámí to při potvrzení předchozího kroku) následuje zaslání přiměřeně kvalitního skenu/e-verze zvolené pasáže (výhradně ve formátu vícestránkového PDF souboru, případně e-bookový formát EPUB). Budete-li pracovat s tištěnou knihou, nikoli s e-bookem či již hotovým skenem, doporučuji k naskenování využít rychlé kopírky v Ústřední knihovně (k dispozici jsou návody, nebo Vám knihovníci ochotně poradí s případným nastavením vícestránkového PDF). Sken/e-verzi je samozřejmě možné poslat již současně s oznámením o zvoleném titulu. Termín: 15. dubna (jarní semestr) / 15. listopadu (podzimní semestr).
 • 3. Četba zvoleného textu, případně dohledání základních informací o autorovi, o zvoleném díle a o jeho pozici v rámci autorovy tvorby.
 • 4. Excerpce neznámé a obtížnější slovní zásoby a frazeologie a její zpracování formou slovníčku (s uvedením vhodného českého/slovenského překladového ekvivalentu). Uspořádání slovníčku podle stran v originálním textu (číslo strany a pod ním případná nová slovní zásoba řazená podle výskytu na dané straně, nebo abecedně).
 • 5. Zaslání slovníčku (ve formátu .doc, .docx nebo .odt) vyučujícímu. Termín: nejpozději v průběhu 3. pracovního dne před dnem ústního přezkoušení. Při nedodržení termínu je nutné zvolit jiný, pozdější termín přezkoušení.
 • 6. Ústní přezkoušení. Doporučuji absolvovat přezkoušení v individuálně dohodnutém termínu během semestru, abyste si zbytečně nezvyšovali zátěž ve zkouškovém období. Ale v zápočtovém týdnu a ve zkouškovém období budou vypsány ještě 3 pevně stanovené termíny, ve kterých je nutné stihnout absolvovat i případnou opravu.
Literatura
 • Słownik polsko-czeski (Souběž.) : Polsko-český slovník [Vydra, 1951] : Polsko-český slovník. 1, A-Ó [Oliva, 1994] : Polsko-český slovník. I, A-Ó [Oliva, 1999] : Polsko-český slovník. II, P-Ż [Oliva, 1995] : Polsko-český slovník. II, P-Ż [Oliva, 1999. info
 • Uniwersalny słownik języka polskiego. Edited by Stanisław Dubisz. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. 1075 s. ISBN 8301138610. info
 • ANUSIEWICZ, Janusz a Jacek SKAWIŃSKI. Słownik polszczyzny potocznej. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 410 s. ISBN 8301119306. info
 • Słownik frazeologiczny. Edited by Anna Kłosińska. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukove PWN, 2008. xii, 653. ISBN 9788301144807. info
 • Poľsko-slovenský, slovensko-polský slovník (Souběž.) : Słownik polsko-słowacki, słowacko-polski. info
Výukové metody
Předmět nemá kontaktní výuku, studenti samostatně čtou a excerpují zvolený literární text a na konci semestru se dostaví na ústní přezkoušení. Samostatná práce studenta dle výše uvedených pokynů.
Metody hodnocení
Průběh zápočtového pohovoru: student volně překládá několik náhodně vybraných krátkých pasáží ze zvoleného textu. Není-li student schopen třikrát vhodně přeložit nějaké slovo či slovní spojení, je pokus hodnocen jako neúspěšný (pokud byl některý nepřeložený výraz zahrnut ve studentově zpracovaném slovníčku, bude jeho pokus hodnocen jako neúspěšný až při čtvrté chybě).
Informace učitele
Příklady titulů, které jsou dostupné v Ústřední knihovně FF:
Bator, J.: Wyspa Łza
Bieńkowski, D.: Biało-czerwony; Nic
Boćkowska, A.: Księżyc z peweksu: o luksusie w PRL
Dehnel, J.: Balzakiana; Saturn; Rynek w Smyrnie
Dunin, K.: Obciach
Goerke, N.: Fractale
Gretkowska, M.: Europejka; Polka
Huelle, D.: Śpiewaj ogrody; Inne historie
Iwasiów, I.: Bambino
Chwin, S.: Dolina Radości; Esther; Krótka historia pewnego żartu
Jurewicz, A.: Dzień przed końcem świata
Kącki, M.: Poznań: miasto grzechu
Kołodziejczyk, M.: B:opowieści z planety prowincja
Kuczok, W.: Senność; Widmokrąg
Masłowska, D.: Inni ludzie
Miłoszewski, Z.: Ziarno prawdy
Odija, D.: Tartak
Odojewski, W.: Oksana
Orbitowski, Ł.: Inna dusza
Pilch, J.: Inne rozkosze; Spis cudzołożnic
Sieniewicz, M.: Rebelia
Słowik, D.: Zimowla
Stasiuk, A.: Dziennik pisany później; Fado; Taksim; Osiołkiem
Strachota, J.: Oprócz marzeń warto mieć papierosy
Szczerek, Z.: Siódemka; Tatuaż z tryzubem;
Tochman, W.: Dzisiaj narysujemy śmierć
Twardoch, Sz.: Wieczny Grunwald; Drach; Królestwo
Wasielewski, M.: Jutro przypłynie królowa
Ze současných autorů lze dále doporučit i některé dosud nepřeložené romány dalších autorů, např. Ignacyho Karpowicze, Krzysztofa Vargy aj.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.