PJV014 Lektura i analiza tekstów o Polsce i Polakach

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS || PJ_SLAV06 Současná polština 1 || PJB402 Jazyková cvič. a konverz. III || PJ_SLAV07 Nejnovější polská literatura
Zapis na zajęcia tylko za zgodą wykładowcy! W semestrze letnim 2020 przedmiot wyjątkowo tylko dla polonistów na studiach magisterskich.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: W przypadku mniej niż 4 zapisanych studentów wykładowca zastrzeża sobie prawo do odwołania zajęć (najpóżniej w pierwszym tygodniu semestru) lub zmiany ich częstotliwości.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Celem przedmiotu jest rozwój umiejętności analizy polskich tekstów specjalistycznych, publicystycznych i literackich, których temat dotyczy Polski i Polaków. W trakcie zajęć studenci będą ćwiczyć czytanie krytyczne tekstu i umiejętność komentowania go w języku polskim, prowadzenia dyskusji, wyrażania swoich poglądów oraz ich obrony, będą poszerzać słownictwo i udoskonalać się w dziedzinie przekładu z polskiego na czeski i odwrotnie.
Výstupy z učení
Po ukończeniu przedmiotu student:
- potrafi analizować i interpretować poszczególne teksty lub wybrane fragmenty tekstów związanych z Polską i Polakami,
- potrafi sporządzić streszczenie polskiego tekstu,
- orientuje się w wybranych zagadnieniach społecznych, politycznych i kulturalnych w Polsce, potrafi je omówić i stosuje odpowiednie słownictwo,
- zna wybrane stereotypy i autostereotypy dotyczące Polaków.
Osnova
 • Przykłady tematów omawianych w ramach zajęć:
 • 1. Polska: ziemia obiecana?
 • 2. Polska mentalność w świetle stereotypowych i autostereotypowych wyobrażeń
 • 3. Zbiorowa pamięć Polaków
 • 4. Stosunki Polaków z sąsiednimi narodami
 • 5. Specyfika polskich miast
 • 6. Współczesna scena polityczna w Polsce
 • 7. Osobowości polskiej kultury popularnej
 • 8. Smaki i zapachy polskiej kuchni
 • 9. Kościół katolicki i współczesne społeczeństwo
 • 10. Polacy, którzy odnieśli sukces na świecie
Literatura
 • BIELIK-ROBSON, Agata. Kim są Polacy. Warszawa: Agora, 2013. 147 s. ISBN 9788326812255. info
 • Jak żyją Polacy. Edited by Henryk Domański - Antonina Ostrowska - Andrzej Rychard. Wyd. 1. Warszawa: IFiS PAN, 2000. 457 s. ISBN 83-87632-64-3. info
 • Polacy wśród europejczyków :wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich. Edited by Aleksandra Jasińska-Kania - Mirosława Marody. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002. 319 s. ISBN 83-7369-001-8. info
 • Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku : zbiór studiów. Edited by Kwiryna Handke - Hanna Dalewska-Greň. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1994. 408 s. ISBN 8386619007. info
 • DAVIES, Norman. Boże igrzysko : historia Polski. Translated by Elżbieta Tabakowska. Wyd. 7., poszerzone. Kraków: Znak, 2010. 1230 s. ISBN 9788324014231. info
 • DAVIES, Norman. Powstanie '44. Translated by Elżbieta Tabakowska. Wyd. 2. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006. 958 s. ISBN 9788324006625. info
 • KĄCKI, Marcin. Białystok : biała siła, czarna pamięć. Wydanie I. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015. 284 stran. ISBN 9788380491656. info
 • KĄCKI, Marcin. Poznań : miasto grzechu. Wydanie I. Wołowiec: Czarne, 2017. 341 stran. ISBN 9788380495630. info
Výukové metody
Analiza przeczytanych/wysłuchanych tekstów i wspólna dyskusja na dany temat. Przygotowanie pisemnych odpowiedzi na pytania kontrolne.
Metody hodnocení
Student uzyskuje zaliczenie na podstawie obecności (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności) i aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnej oceny oddanych zadań domowych.
Vyučovací jazyk
Polština
Informace učitele
Semestr letni 2020: Zajęcia będą się odbywać w okresie od 18.02. do 28.04.2020.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.