PJV032 Historia i polityka w polskiej muzyce

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
PJA124 Praktická polština – kom. II || PJN105 Polština – jazykový kurz II || PJ_SLAV06 Současná polština 1 || NOW ( PJ_SLAV06 Současná polština 1 )
znajomość języka polskiego (minimum B1)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami, pojęciami i zjawiskami związanymi z polską historią i polityką. Będą one omawiane i komentowane w odniesieniu do wybranych utworów muzycznych, które dokumentują lub wykorzystują te historyczne i polityczne motywy. Zajęcia będą mieć charakter wykładowy (połączony z ćwiczeniami pomagającymi rozwinąć umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem).
Literatura
  doporučená literatura
 • VACULÍK, Jaroslav. Recenze CAT-MACKIEWICZ, Stanislav: Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939. Kraków: Universitas, 2012. 545 s. 2013. info
 • ROSZKOWSKI, Wojciech. Najnowsza historia Polski. Warszawa: Świat Książki, 2011. 247 s. ISBN 9788377991015. info
 • KACZMAREK, Ryszard. Historia Polski. Wydanie I. Warszawa: PWN, 2010. 992 stran. ISBN 9788301163259. info
 • AUGUSTYNIAK, Urszula. Historia Polski. Wydanie I. Warszawa: PWN, 2008. 1005 stran. ISBN 9788301178000. info
 • BRZOZA, Czesław a Andrzej Leon SOWA. Historia Polski 1918-1945. Kraków: Wydawnictvo Literackie, 2007. 748 s. ISBN 9788308041253. info
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Wojna polsko-jaruzelska : stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 - 22 VII 1983. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2006. 280 s. ISBN 8374694289. info
 • ZDRADA, Jerzy. Historia Polski. Wydanie I. Warszawa: PWN, 2005. xxix, 859. ISBN 9788301181055. info
 • DAVIES, Norman. Boże igrzysko : historia Polski. Translated by Elżbieta Tabakowska. Wyd. 5. Kraków: Znak, 2003. 1183 s. ISBN 8324000208. info
 • CZUBIŃSKI, Antoni. Historia Polski XX wieku. Wyd. 2, poszerzone. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003. 501 s. ISBN 8371772017. info
 • LENARD, Stanisław Bogusław a Ireneusz WYWIAŁ. Historia Polski w datach. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 584 s. ISBN 830113321X. info
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Translated by Petruška Šustrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 381 s. ISBN 8020007377. info
 • ROSZKOWSKI, Wojciech. Historia Polski : 1914-1997. Wyd. 6. rozsz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 476 s. ISBN 8301126841. info
 • Historia Polski XIX i XX wieku. Edited by Alina Barszczewska-Krupa. Wyd. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998. 182 s. info
 • HALECKI, Oskar. Historia Polski. Translated by Jan Bielatowicz - Zofia Kozarynowa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1992. 316 s. ISBN 838529130X. info
 • TYMOWSKI, Michał, Jan KIENIEWICZ a Jerzy HOLZER. Historia Polski. Wyd. 3. popr. Warszawa: Editions Spotkania, 1990. 381 s. ISBN 2869140185. info
 • CZUBIŃSKI, Antoni a Jerzy TOPOLSKI. Historia Polski. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1988. 690 s. ISBN 8304019191. info
 • ZIELIŃSKI, Henryk. Historia Polski, 1914-1939. Wyd. 2. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1985. 427 s. ISBN 8304007126. info
Výukové metody
wykład, prezentacja, ćwiczenia interpretacyjne, dyskusja
Metody hodnocení
praca pisemna (esej) w języku polskim + test sprawdzający znajomość najważniejszych informacji zawartych w prezentacji
Vyučovací jazyk
Polština
Informace učitele
WTOREK (tygodnie parzyste) 8.00-9.40
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.