PO2B207 Četba portugalských autorů 2

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Rákociová (pomocník)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
pokročilá znalost portugalštiny a výborná orientace v portugalské literatuře
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Četba z děl reprezentativních portugalských autorů 20.století. Práce s vybranými texty, komentáře, analýzy, pohledy na literárně historické kontexty. Předpokládá se intenzivní samostatná četba, příprava referátů a aktivní účast v diskusích o nich. Doplnění výuky předmětu Portugalská/brazilská literatura II.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: - analyzovat vybraná díla z portugalské literatury
Osnova
 • 1. António Lobo Antunes: panorama (romances, crónicas, filme documentário). Temas: análise do homem, sociedade e política, experimentalismo; 2. Vergílio Ferreira: Manha Submersa (romance, filme). Tema: análise do homem 3. Fernando Namora: O trigo e o joio (romance, filme). Tema: regionalismo. 3. Manuel Tiago: Cinco dias, cinco noites (novela, filme). Temas: sociedade e política, regionalismo 4. Vitoriano Braga. José Saramago. Tema: Teatro
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Imagem da Lisboa pós-colonial em Memória de Elefante de António Lobo Antunes. Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 37, č. 1, s. 47-57. ISSN 1803-7399. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠPÁNKOVÁ, Silvie. O tema do trauma em Comissao das Lágrimas de António Lobo Antunes e Estacao das Chuvas de José Eduardo Agualusa. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 35, č. 2, s. 225-236. ISSN 1803-7399. Digitální knihovna FF MU info
 • WARROT, Catarina Vaz. Chaves de escrita e chaves de leitura nos romances de António Lobo Antunes. 1a ed. Lisboa: Texto, 2013. 253 s. ISBN 9789724746159. info
 • ARNAUT, Ana Paula. As mulheres na ficção de António Lobo Antunes : (in)variantes do feminino. 1a ed. Alfragide: Texto, 2012. 260 s. ISBN 9789724745343. info
 • ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Um beijo da décima musa: algumas notas sobre a presença do cinema nos romances de António Lobo Antunes. In Žitná, Júlia. Segundas jornadas de estudos Românicos : novos modelos e teorias e sua aplicaçao na linguistica, literatura e didática: secçao de Lusitanística. Bratislava: AnaPress, 2012. s. 122-132. ISBN 978-80-89137-82-4. info
 • António Lobo Antunes : a arte do romance. Edited by Felipe Cammaert. 1a ed. Alfragide: Texto, 2011. 183 s. ISBN 9789724744476. info
 • ŠPÁNKOVÁ, Silvie. A poética do fragmento em Nao Entres Tao Depressa Nessa Noite Escura de António Lobo Antunes. In Jornadas de Estudos Românicos. 2009. vyd. Bratislava: Studia Romanica Bratislavensia, 2009. s. 239 - 250. ISBN 978-80-89137-50-3. info
 • ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Peregrinatio ad loca infecta: Configuração do espaço em Auto dos Danados de António Lobo Antunes. In Étude Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 147-160. info
 • ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Reflexoes sobre o estatuto da personagem feminina nos romances de António Lobo Antunes. In A escrita e o mundo em António Lobo Antunes. 1. vyd. Lisabon: Publicações Dom Quixote, 2004. s. 241-251, 10 s. ISBN 972-20-2456-6. info
Výukové metody
domácí četba, 2 referáty (1 na prózu a 1 na poezii), společná diskuse
Metody hodnocení
Docházka (80%), aktivní účast v diskusích, referát, závěrečné kolokvium
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.