PRZA011 Diplomový seminář magisterský

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/4. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (cvičící)
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Magdalena Havlová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (cvičící)
Erkan Osmanović, MA (cvičící)
PhDr. Jan Seidl, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dana Spěváková (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - provádět samostatnou odbornou práci. - analazovat příslušnou odbornou literaturu. - aplikovat metodu a teorii na zkoumaný materiál.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet za pravidelnou účast na konzultacích a výsledky průběžné kontroly postupu práce.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočet bude udělen za pravidelnou účast na konzultacích a výsledky průběžné kontroly postupu práce. Dalším nezbytným předpokladem udělení zápočtu je odevzdání diplomové práce v předepsaném termínu.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.