PSBB022 Aplikace dramatických metod pro práci s dětmi

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Tlapáková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dramatické metody ovlivňují osobnostní rozvoj účastníků, jejich kritické myšlení, komunikační dovednosti, schopnost empatie a emocionálního rozvoje a v neposlední řadě také tvořivost a cit pro estetiku. Tento předmět je z velké části zaměřen na vlastní prožitkovou zkušenost studentů, která je podepřena teoretickým výkladem.
Výstupy z učení
Během tohoto kurzu si studenti osvojí schopnosti, jež budou moci využít při aplikaci dramatických metod v praxi.
Osnova
 • 1. Seznámení se s zážitkovou pedagogikou a její dramatickou formou.
 • 2. Dramatická lekce – metody, techniky, její tvorba a použití v praxi a jejich zařazení v rámci RVP a ŠVP.
 • 3. Divadlo ve vzdělávání – metody, techniky, jeho tvorba a použití v praxi.
Literatura
  povinná literatura
 • PAVLOVSKÁ, Marie, REMSOVÁ, Lenka. Jak na divadlo fórum. 1.vyd. Brno: MSD, 2006. 95 s. ISBN 80-86633-56-X
  doporučená literatura
 • UCHYTILOVÁ, Barbora. Divadlo fórum Augusta Boala. In: Tvořivá dramatika. Praha: Artama, 2003, č. 2, s.I.
 • MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 2.uprav.vyd. Praha: NIPOS, 2007. 200 s. ISBN 978-80-7068-207-4.
 • BLÁHOVÁ, Krista. Uvedení do systému školní dramatiky : Damatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. 1. vyd. Praha : IPOS, 1996. 83 s. ISBN 80-7068-070-9.
 • MAJZLANOVÁ, Katarína. Dramatoterapia v liečebnej pedagogike. Bratislava: Iris, 2004. 196 s. ISBN 80-89018-65-3.
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1
Výukové metody
Teoretický výklad a praktická zkušenost
Metody hodnocení
Typ zkoušky - kolokvium (80% aktivní účast na semináři + seminární práce – esej dle zadání vyučujícího předmětu v rozsahu 3 normostran).
Informace učitele
Pro získání zápočtu z kurzu je nutná alespoň 80% aktivní účast (nejsou zde důležité herecké schopnosti, ale nadšení a ochota pro zapojení do dramatických situací) na semináři a vypracování seminární práce k diskutovanému tématu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PSBB022