PSBB058 Úvod do sportovní psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Viola Hubačová Pirová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSBA003 Obecná psychologie I && PSBA007 Obecná psychologie II && SOUHLAS
Předpokladem k absolvování předmětu je také schopnost číst odborné texty v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními tématy sportovní psychologie se zaměřením na pochopení teoretických konceptů a jejich praktického využití.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni popsat vybrané teoretické poznatky sportovní psychologie a vysvětlit jejich aplikaci do praxe. Studenti budou také schopni kriticky zhodnotit využití jednotlivých metod a technik sportovní psychologie.
Osnova
 • Úvod do sportovní psychologie (SP)
 • Sportovní psychologie jako věda
 • Vývojová trajektorie sportovce
 • Sportovní trenéři a rodiče sportovců
 • Sportovní psychologie týmových sportů
 • Úvod do mentálního tréninku
 • Úzkost a stres ve sportu
 • Motivace a nastavování cílů v SP
 • Sebedůvěra a self-talk
 • Pozornost
 • Přetrénování a vyhoření ve sportu
 • Psychopatologie ve sportu
Literatura
 • WEINBERG, Robert S. a Daniel GOULD. Foundations of sport and exercise psychology. Seventh edition. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2019. xv, 663. ISBN 9781492572350. info
 • KARAGEORGHIS, Costas I. a Peter TERRY. Inside Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics, 2011. ISBN 978-0-7360-3329-9. info
 • BURTON, D. a T. D. RAEDEKE. Sport Psychology for Coaches. 2008. ISBN 978-0-7360-3986-4. info
 • Doing sport psychology. Edited by Mark B. Andersen. Champaign, IL: Human Kinetics, 2000. xvii, 293. ISBN 0736000860. info
 • GARDNER, Frank a Zella E. MOORE. The psychology of enhancing human performance: The mindfulness-acceptance-commitment (MAC) approach. 2007. ISBN 978-0-8261-0260-7. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek a seminářů, cvičení, samostatné studium, průběžné úkoly
Metody hodnocení
Aktivní účast na výuce (80%), seminární úkoly, skupinové kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.