PV1A311a Lektura středověkého písma I

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lukáš Führer, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lukáš Führer, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 14:00–15:40 G23, kromě Po 16. 5. ; a Po 9. 5. 14:00–15:40 B2.51
Předpoklady
NOW ( PV1A311 Latinské písmo a kniž. kult. I ) &&! PV1A241a Lektura středověkého písma I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Lektura středověkého písma I navazuje na kurz Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800–1200) a připraví posluchače a posluchačky na četbu a interpretaci textů psaných latinským písmem 9. – 12. stol. (karolínskou a diplomatickou minuskulou), je tudíž doporučeno si jej souběžně zapsat s kurzem Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800–1200). Posluchači si prohloubí své schopnosti četby karolínské a diplomatické minuskuly na ukázkách, které budou navazovat na prameny čtené v seminární části kurzu Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800–1200).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- Aplikovat poznatky vývoje písma od 9. stol. do 12. stol. na konkrétních pramenech, a to zejména pro dataci nedatovaných textů a jejich případné provenienční určení;
- Přepisovat a připravovat pro kritickou edici vybrané originální texty z období 800–1200;
- Analyzovat a číst originální latinské texty (knižní i listinné) z období 800–1200.
Osnova
 • - Vznik karolínské minuskuly, schola Palatina na konci 8. stol.
 • - Bavorské písařské školy; archaická karolínská minuskula v 9. stol.
 • - Diplomatická minuskula 9. – 10. stol.; knižní písmo v 10. stol.
 • - Vrcholná karolínská minuskula 11. stol., Otlohův středoevropský styl a bavorské písařské/malířské školy;
 • - Diplomatická minuskula 11. stol.
 • - Nejstarší písařské školy v českých zemích;
 • - Počátky českého diplomatického materiálu;
 • - Pozdní karolínská minuskula v první polovině 12. stol.
 • - Počátky diplomatické minuskuly na území Čech a Moravy;
 • - Gotizace karolínské minuskuly ve druhé půli 12. stol., romanogotica, raná gotická minuskula na přelomu 12:/13. stol. a cisterciácká skriptoria;
 • - Gotizace listinného písma v českých zemích, gotická diplomatická minuskula.
Literatura
 • PÁTKOVÁ, Hana. Česká středověká paleografie. Vydání první. České Budějovice: Veduta, 2008, 278 stran. ISBN 9788086829388. info
 • BISCHOFF, Bernhard: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Berlin 2009.
 • BISCHOFF, Bernhard. Latin palaeography : antiquity and the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, xi, 291. ISBN 0521364736. info
Výukové metody
Seminář založený na aktivní účasti studentů bude navazovat na předcházející kurz Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800–1200) s pokračováním v četbě pramenů.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu každý student vypracuje a odevzdá transkripci zadaného textu v rozsahu cca 1 folia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.