SJURS03J Reflective seminar III

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Supplier department: Department of Romance Languages and Literatures – Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
NOW ( SJUPP03J Teacher's training III )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je reflektovat společně s oborovým didaktikem a ostatními studenty praxi realizovanou na příslušné SŠ. Uvádět do souvislostí teoretické poznatky s praxí.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen účelně využívat poznatky z náslechů, reflektovat postupy provázejícího učitele a především vlastní výuku.
Syllabus (in Czech)
  • V návaznosti na probíhající pedagogickou praxi: reflexe náslechů a stínování reflexe vlastní i tandemové výuky
Literature
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 2, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 192 s. ISBN: 978-84-7711-991-306
  • Moreno, C.: Materiales, estrateias,recursos enseñanza español como 2/L, Arco Libros, 2011, 525 s.
  • REGUEIRO RODRIGUEZ: Programación didactica ELE, Arco Libros, 2014, 96 s.
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 1, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 160 s. ISBN 9788477119906
Teaching methods (in Czech)
semináře s aktivní účastí, prezentace, reflexe, diskuze.
Assessment methods (in Czech)
reflektivní deník učitelské portfolio aktivní účast na seminářích (prezentace, diskuze, příprava did. materiálů)
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.
  • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/SJURS03J