AR2A304 Archivní management a marketing

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. David Valůšek (přednášející)
Garance
Mgr. David Valůšek
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
! AR2A205 Archivní management+marketing
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu archivní management a marketing je seznámení studentů s řízením archivů a způsoby komunikace s veřejností. Cílem je obě témata zasadit nejprve do obecnějšího kontextu a následně je aplikovat na archivnictví. Oblast managementu bude soustředěna na řízení v úrovni vedoucích oddělení státních archivů. Teoretická rovina definovaná především zákonem o státní službě bude konfrontována s poznatky vycházejícími z praxe. Oblast managementu se zaměří obecně na identifikaci komunikačních kanálů mezi archivy a veřejností, jejich analýzou a praktickými zkušenostmi při jejich využívání.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- vyhledat a posoudit kvalitu veřejných výstupů tuzemských i zahraničních archivů;
- orientovat se v organizačních strukturách archivů s důrazem na archivy státní;
- získá znalost řídících mechanismů a principu subordinace;
- schopnost aplikovat ustanovení archivního a služebního zákona v oblasti managementu.
Osnova
 • 1. Archivář – státní úředník – manažer
 • 2. Řízení archivu v dikci zákona o státní službě
 • 3. Archiv – státní úřad, paměťová a vědecká instituce
 • 4. Archivní web – elektronická brána archivu
 • 5. Způsoby prezentace archivů
 • 6. Archivy a média
 • 7. Propagace archivů
Literatura
 • Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění : [art marketing v praxi]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 284 s. ISBN 9788024727240. URL info
 • Bačuvčík, R.: Marketing neziskového sektoru. Zlín 2006.
 • KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 304 s. ISBN 8024711044. URL info
 • Kotler, P.: Deset smrtelných marketingových hříchů. Praha 2005.
 • SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 240 s. ISBN 8024705648. info
Výukové metody
Přednáška, analýza a hodnocení prezentačních výstupů archivů.
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/AR2A304