CJLB601 Kapitoly z dějin světové literatury II

Filozofická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 170 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/170, pouze zareg.: 0/170, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/170
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu získá student přehled o významných myšlenkových proudech, osobnostech a dílech z dějin jednotlivých národních literatur (řecké, římské, anglické a americké, německé, skandinávské, francouzské, ruské a polské), a to od počátků vzdělanosti po osvícenství (Kapitoly ze světové literatury I) a od osvícenství až do r. 1945 (Kapitoly ze světové literatury II).
Výstupy z učení
Na základě nabytých znalostí bude s to:
- lépe pochopit, jaký význam měla světová literatura pro utváření české literatury v středoevropském prostoru;
- srovnávat proměnu národních literatur v návaznosti na literární události a mimoliterární impulzy;
- uplatní své znalosti v dalších literárněhistoricky zaměřených kurzech;
- bude s to kvalifikovaně porozumět proměnám české literatury v nadnárodním kontextu.
Osnova
 • 1. Staroruská literatura a její přesahy (prof. Pospíšil).
 • 2. Zlatý věk ruské literatury: romantismus a realismus (prof. Pospíšil).
 • 3. Polská literatura 19. stol. – podoby romantismu a realismu (dr. Buchtová).
 • 4. Já-svět-řeč (anthropos-kosmos-logos) – o poezii od romantismu po unanimismus a kubismus (prof. Kyloušek).
 • 5. Já-svět-řeč anthropos-kosmos-logos – o próze a narativní perspektivě u Balzaka, Stendhala, Alaina-Fourniera, Prousta (prof. Kyloušek).
 • 6. Gotický román a estetika hrůzostrašného; překlady ze světové literatury v nakladatelství Odeon (dr. Koten).
 • 7. Moderní průlom ve Skandinávii (1860–1890). Od norského národního obrození ke kritickému realismu a naturalismu (doc. Juříčková).
 • 8. Mistři anglického románu 19. stol. (dr. Čech).
 • 9. Viktoriánská éra (1837–1901 v anglické literatuře – Ch. Dickens, G. Eliot. L. Stevenson, R. Kipling, G. B. Shaw, O. Wilde ad. (dr. Čech).
 • 10. Pohledy na německou literaturu z českých zemí (dr. Budňák).
 • 11. Španělská literatura 19. a počátku 20. století (dr. Alchazidu).
 • 12. Britský modernistický román a meziválečná tvorba v americké literatuře (dr. Kačer).
Literatura
  doporučená literatura
 • MÜHLBERGER, Josef. Dějiny německé literatury v Čechách 1900-1939. Translated by Veronika Dudková. Ústí nad Labem: Albis International, 2006. 401 s. ISBN 8086971112. info
 • Dějiny německé literatury : kontinuita a změna : od středověku po současnost. Edited by Ehrhard Bahr - Franz H. Bäuml - Friedrich Gaede - Gerd Hillen, Transl. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 382 s. ISBN 8024610175. info
 • STŘÍBRNÝ, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. Vyd. 1. Praha: Academia, 1987. s. 421-837. info
  neurčeno
 • SVATOŇ, Vladimír. Na cestě evropským literárním polem : studie z komparatistiky. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 216 stran. ISBN 9788073087463. info
 • KROLOP, Kurt. O pražské německé literatuře. Edited by Jiří Stromšík. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2013. 117 s. ISBN 9788086911427. info
 • Znak, struktura, vyprávění : výbor z prací francouzského strukturalismu. Edited by Petr Kyloušek. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 324 s. ISBN 8072940163. info
 • SVATOŇ, Vladimír, Anna HOUSKOVÁ a Oldřich KRÁL. Mezi okrajem a centrem : studie z komparastiky. Vyd. 1. Pardubice: Nakladatelství Mgr. Marie Mlejnkové, 1999. 227 s. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román : nástin utváření žánru do konce 19. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 136 s. ISBN 8021017708. info
 • STROMŠÍK, Jiří. Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi : (kapitoly z německé literatury). Edited by Václav Maidl. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1994. 348 s. ISBN 8085787687. info
 • SVATOŇ, Vladimír. Epické zdroje románu :z teorie a typologie ruské prózy. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, 1993. 139 s. ISBN 80-85778-00-9. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
E-learningový test s bodovým ohodnocením 60%.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4477
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 10 zapsaných studujících.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/CJLB601