DAF06 Publikační praxe - odborná studie

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vést studenty v oblasti odborné publikační činnosti a kultivovat jejich schopnosti v této akademické sféře.
Výstupy z učení
Student rozvíjí svou publikační činnost, je schopen strukturovat odbornou studii a zvládnout úspěšně recenzní řízení v odborném časopise.
Osnova
  • Student pracuje na odborné studii samostatné, konzultuje ji dle potřeby školitelem.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální práce studenta.
Metody hodnocení
Zápočet je školitelem udělen na základě publikování odborné studie v recenzovaném odborném periodiku. Student předloží článek včetně kompletního bibliografické údaje a zadá výstup do ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.