RSb010 Základy ruské mluvnice II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Olga Berger, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RSb010/01: Po 8:00–9:40 B2.33, kromě Po 15. 5. ; a Po 15. 5. 8:00–9:40 J31, O. Berger
RSb010/02: Po 10:00–11:40 B2.33, kromě Po 15. 5. ; a Po 15. 5. 10:00–11:40 J31, O. Berger
Předpoklady
RSb009 Základy ruské mluvnice I
Základy ruské mluvnice I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podat posluchačům základní výklad o syntaxi ruského jazyka ve srovnání s češtinou.
Výstupy z učení
Student by po absolvování předmětu měl být schopen:
- ovládat základní syntaktickou terminologii;
- definovat základní pojmy v rámci syntaxe;
- aplikovat tyto pojmy při analýze konkrétních textů a cvičení;
- konfrontovat ruský a český syntaktický systém;
- popsat stavbu věty a souvětí.
Osnova
 • 1. Syntax jako součást gramatiky. Základní syntaktické jednotky.
 • 2. Charakteristika syntaktického systému ruštiny v porovnání s českým.
 • 3. Slovní spojení. Parataxe a hypotaxe. Shoda, řízení, přimykání.
 • 4. Věta jednoduchá. Klasifikace jednoduchých vět.
 • 5. Větné členy. Hlavní větné členy a rozvíjející větné členy.
 • 6. Vnitřní stavba věty. Několikanásobné větné členy.
 • 7. Souvětí (parataxe).
 • 8. Souvětí (hypotaxe).
 • 9. Slovosled.
Literatura
 • FLÍDROVÁ, Helena, Stanislav ŽAŽA a Aleš BRANDNER. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013, 157 s. ISBN 9788026303558. info
 • ADAMEC, Přemysl, Vladimír HRABĚ, Rudolf ZIMEK a Stanislav ŽAŽA. Русский синтаксис в сопоставлении с чешским. Brno: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1982. ISBN 2-578-40037-7. info
 • Russkaja grammatika. Edited by Natalija Jul‘jevna Švedova. Moskva: Nauka, 1980, 709 s. info
 • Russkaja grammatika. Edited by Natalija Jul‘jevna Švedova. Moskva: Nauka, 1980, 783 s. info
 • BARNETOVÁ, Vilma. Russkaja grammatika. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979, xiv, s. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou seminářů a přednášek.
Metody hodnocení
Studenti, kteří si předmět zapíší, musejí řádně navštěvovat výuku. Předmět bude ukončen zkouškou, která bude mít část písemnou a ústní.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.