DISBS06 Osobnosti brněnské kritiky

Filozofická fakulta
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/2/7. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Margita Havlíčková (přednášející)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Předpoklady
DVBP04 Divadlo v dějinách II || DVB007 Souborná zkouška po 1. ročníku || DVBZ001 Souborná zkouška po 1. ročníku || DSB008
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se věnuje brněnským divadelním kritikům skrze výběr z jejich tvorby a také klíčovým událostem brněnského divadelního dění 20. století.

Profilový seminář určený studentům 2. ročníku.
Seminář probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- vysvětlit souvislosti brněnského divadelního života dané doby;
- porozumět místní dobové kritice a analyticky ji zhodnotit;
- vyhodnotit dobovou podmíněnost kritického náhledu i estetické kvality daných inscenací;
- orientovat se v dobové časopisecké a novinové produkci;
- uvést hlavní brněnské divadelní kritiky.
Osnova
 • Meziválečné období: Bedřich Václavek, Jaroslav B. Svrček, Karel Elgart Sokol, Lev Blatný
 • Okruh kolem měsíčníku Index: Josef Ludvík Fischer, Richard Fleischner
 • Pavel Fraenkl, Čestmír Jeřábek, Karel Tauš, Eduard Valenta a Bedřich Golombek
 • Poválečné období: Karel Bundálek, Ivan Kříž, Bohumír Macák, Zdeněk Srna, Artur Závodský
Literatura
  povinná literatura
 • SRNA, Zdeněk. Brněnská divadelní kritika v období mezi dvěma světovými válkami (1918-1940). 1953, v, 132. info
  doporučená literatura
 • MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 314 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 471. ISBN 978-80-210-8777-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8778-2017. Digitální knihovna FF MU info
 • Postavy brněnského jeviště : umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně. Edited by Eugenie Dufková - Bořivoj Srba. V Brně: Národní divadlo, 1994, 791 s. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Svatava. Divadelněkritické působení Pavla Fraenkla kritika pramene. Edited by Zdeněk Srna. 1982, [1], 114. info
 • SRBA, Bořivoj. Umění režie : k tvůrčí metodě režiséra Miloše Hynšta : tři teatrologické studie. 1. vydání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 1996, 351 stran. ISBN 8085429233. info
 • SRNA, Zdeněk. Půlstoletí Městského divadla v Brně : svědectví diváka, recenzenta, kritika i historika o životě jedné divadelní scény : [1945-1995]. Brno: Městské divadlo Brno, 1996, 302 s. info
 • SRNA, Zdeněk, Zdeněk SMEJKAL a Adolf SCHERL. Vývoj českého a slovenského divadla a jejich socialistická přítomnost. 1985, [156] s. info
 • TUPÁ, Ivana. Divadelněkritická činnost Artura Závodského. Edited by Zdeněk Srna. 1985, 220 s. info
Výukové metody
diskuze, průběžné úkoly
Metody hodnocení
Aktivní účast v hodinách, závěrečná práce. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/DISBS06