ETMA111 Narativní kultura

Filozofická fakulta
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Eva Šipöczová, Ph.D. (přednášející), prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (zástupce)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět narativní kultura identifikuje současné projevy ústní slovesnosti, seznamuje studenty se společenskými kontexty a jejich vlivem na vývoj slovesných projevů. Hledá souvislosti mezi folklorními projevy a projevy globalizované kultury.
Výstupy z učení
Během kurzu se studenti a studentky seznámí s vývojem folkloristického bádání v 2. polovině 20. století a v současnosti. S teoretickými základy o přeformulovávání obsahu folkloristického bádání, které vychází z přeměn společnosti a komunikačních strategií. Získají praktické zkušenosti z identifikací současných jevů, které vykazují folklorní prvky, jejich sběrem, analýzou a interpretací v kontextu nových výzkumných trendů. Po absolvování budou schopní samostatně identifikovat přeměny narativní kultury způsobené vlivem globalizace a nových medií, dále prvky vykazující folklorní mechanismy, a zároveň budou schopní navrhnout a zrealizovat výzkum v této oblasti.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Výzkum slovesnosti po II. světové válce
 • 3. Výzvy 21. století
 • 4. Současné slovesné žánry a jejich výzkum
 • 5. Současné slovesné žánry a jejich výzkum
 • 6. Slovesnost jako doklad historické paměti
 • 7. Slovesnost jako součást mentálních obrazů
 • 8. Komické jako předmět výzkumu folkloristiky
 • 9. Komika, moc a prozaická slovesnost
 • 10. Folkloristika online
 • 11. Metodologické úskalí výzkumu současné slovesnosti
Literatura
 • PERNES, Jiří. Dějiny Československa očima Dikobrazu :1945-1990. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. 230 s. ISBN 80-85947-89-7. info
 • SIROVÁTKA, Oldřich. Folkloristické studie. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 197 s. ISBN 8085010313. info
 • KAPFERER, Jean-Noël. Fáma :nejstarší médium světa. Translated by Dušan Provazník. 1. vyd. Praha: Práce, 1992. 244 s. ISBN 80-208-0262-2. info
 • BRUNVAND, Jan Harold. The study of American folklore : an introduction. 3rd ed. New York: Norton, 1986. xix, 620. ISBN 0393954951. info
 • SIROVÁTKA, Oldřich a Milan LEŠČÁK. Folklór a folkloristika : (o l'udovej slovesnosti). Bratislava: Smena, 1982. 263 s. info
Výukové metody
seminární práce
Metody hodnocení
zkouška
Informace učitele
Davies, Christie: Jokes and Targets. Bloomington: Indiana University Press, 2011.
Hajduk-Nijakowka, Janina: Miesto folkloristiky vo výskume súčasnej kultúry. Slovenský národopis 57, 2009, s. 149–161.
Janeček, Petr: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy v České republice. Praha: Plot, 2006.
Laineste, Liisi: Post-socialist jokelore. Preliminary findings and futher research suggestions. Acta Ethnographica Hungarica 54, 2009, s. 31–45.
Satke, Antonín: Na okraj lidové anekdoty. Slovenský národopis 29, 1981, č. 1, s. 65–69.
Sirovátka, Oldřich: Nad lidovou protektorátní anekdotou. Národopisné aktuality 12, 1975, s. 189–197.
Vanovičová, Zora: Folklórne mechanizmy v komunikačnej situácii. Slovenský národopis 52, 2004, s. 270–281.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2023.