LJMedB06 Středověké encyklopedie

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 A22, kromě Út 16. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s významnými latinskými encyklopediemi a proměnami tohoto žánru od pozdní antiky do konce středověku.
Výstupy z učení
Po absolvování semináře budou studenti schopni objasnit zásadní momenty ve vývoji encyklopedismu od pozdní antiky do konce středověku; diskutovat o různých přístupech autorů při vytváření kompilací; porovnat různé principy třídění látky v nejdůležitějších pozdně antických a středověkých encyklopediích a samostatně zhodnotit přednosti či nedostatky těchto principů s ohledem na cílového čtenáře.
Osnova
 • Obecná charakteristika antických a středověkých encyklopedií, zrození žánru.
 • Antické encyklopedie (Plinius Starší; Martianus Capella; Cassiodorus).
 • Raněstředověké encyklopedie (Isidor ze Sevilly; Hrabanus Maurus).
 • Nové pohledy na systém vědních oborů ve 12. století (Honorius Augustodunensis; Hugo a Sancto Victore).
 • Souvislost encyklopedií s glosáři (Papias; Hugutio z Pisy; Johannes Balbus).
 • Zlatý věk encyklopedií I (Alexander Neckam; Arnoldus Saxo).
 • Zlatý věk encyklopedií II (Bartholomeus Anglicus).
 • Zlatý věk encyklopedií III (Thomas de Cantimpré).
 • Zlatý věk encyklopedií IV (Vincentius Bellovacensis).
 • Encyklopedie Pavla Žídka.
 • Varia: Herrada z Landsbergu, Gregorius de Monte Sacro, Aegidius Zamorensis.
 • Praktické pomůcky pro orientaci v encyklopediích (capitulatio, abecední řazení, rejstříky).
Literatura
  povinná literatura
 • HÜNEMÖRDER, Christian. Antike und mittelalterliche Enzyklopädien und die Popularisierung naturkundlichen Wissens. Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin. 1981, roč. 65, s. 339-365. info
  doporučená literatura
 • MEIER, Christel. Die Enzyklopädie im Wandel vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit. München: W. Fink, 2002. info
 • KELLER, Hagen a Klaus GRUBMÜLLER. Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungen und Entwicklungsstufen. München: W. Fink, 1992. info
 • MEYER, Heinz. Ordo rerum und Registerhilfen in mittelalterlichen Enzyklopädiehandschriften. Frühmittelalterliche Studien : Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1991, roč. 25, s. 315-339. ISSN 0071-9706. info
Výukové metody
Seminář (dvě hodiny týdně), četba, diskuse.
Metody hodnocení
Kolokvium (20 min) - student prokáže základní orientaci v probrané látce a přeloží krátký text do češtiny. Vyžaduje se rovněž pravidelná účast na semináři (min. 75%) a aktivní účast při diskusích.
Další komentáře
Studijní materiály
Pro mimooborové studenty je nutná znalost latiny v rozsahu čtyř semestrálních kurzů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, podzim 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/LJMedB06