RSb014 Současné Rusko

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 A31, kromě St 17. 4., kromě St 24. 4. ; a St 24. 4. 10:00–11:40 C32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat zeměpisnou, politickou, společenskou, hospodářskou a kulturní charakteristiku Ruska jako největší země světa, mnohonárodnostního státu s bohatou kulturou zasahujícího do Evropy a Asie a zároveň velmoci,jejíž mocenská politika budí kontroverze. Student se seznámí s reáliemi, kulturními specifiky a politicko-společenským vývojem Ruska od rozpadu Sovětského svazu do současnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat hlavní rysy vývoje ruského státu a společnosti v posledních 30 letech;
- charakterizovat ruský politický systém a zahraničněpolitickou pozici Ruska;
- rozumět vzájemné pozici a vztahům jednotlivých subjektů Ruské federace;
- vysvětlit význam pravoslaví v ruské společnosti a ozřejmit pozici dalších náboženství v Rusku;
- argumentovaně hovořit o struktuře ruského hospodářství;
- diskutovat o hlavní problémech současného Ruska.
Osnova
  • 1. Milníky historického, politického a společenského vývoje Ruska od rozpadu SSSR do současnosti.
  • 2. Politická charakteristika Ruska (zasazení do mezinárodněpolitického rámce, struktura a aktuální podoba výkonné a zákonodárné moci, hlavní subjekty a aktéři ruského politického života).
  • 3. Ruská federace (administrativní členění, subjekty federace a jejich postavení v rámci celku, státní symboly).
  • 4. Zeměpisná charakteristika Ruska (poloha, hranice, rozloha, reliéf, regiony, města).
  • 5. Hospodářská charakteristika Ruska (základní ekonomické ukazatele, struktura hospodářství země a jednotlivých oblastí, měna, nerostné bohatství, významné průmyslové podniky, hospodářství a státní moc).
  • 6. Demografická, národnostní a náboženská charakteristika Ruska (demografické trendy, národnostní a náboženské složení obyvatelstva, ruská diaspora).
  • 7. Každodenní život (státní a religiózní svátky, ruská kuchyně, klíčové problémy a otázky současné ruské společnosti).
Výukové metody
přednášky, skupinová práce, domácí příprava
Metody hodnocení
písemný test, vystoupení v rámci semináře
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/RSb014