SUS_21 Praxe v kulturních institucích II.

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
80 hodin. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Alena Albíniová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 2. 17:00–18:40 VP, Pá 22. 3. 17:00–18:40 VP, Pá 19. 4. 17:00–18:40 VP, Pá 17. 5. 17:00–18:40 VP
Předpoklady
SUS_04 Praxe I.
Nejsou požadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe v kulturní instituci v rozsahu 80 hodin dle nabídky vyučujícího, případně dle vlastního výběru.
Výstupy z učení
Student získá cennou zkušenost s organizací a řízením konkrétní kulturní instituce. Získané znalosti dále využije ve svém profesním odborném životě.
Osnova
  • Praxe v kulturní instituci v rozsahu 80 hodin dle nabídky vyučujícího, případně dle vlastního výběru.
Literatura
    doporučená literatura
  • Cultural policy in the Czech republic (Souběž.) : Kulturní politika v České republice. info
  • PATOČKA, Jiří a Eva HEŘMANOVÁ. Lokální a regionální kultura v České republice : kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Vydání první. Praha: ASPI, 2008, 199 stran. ISBN 9788073573478. info
  • KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci : kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. První vydání. Praha: Libri, 2006, 399 stran. ISBN 807277316X. info
  • Cultural policy in the Czech republic. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2001, 82 s. ISBN 80-86310-18-3. info
  • LUNAČARSKIJ, Anatolij Vasil'jevič. Stati o umění : estetika, kulturní politika, teorie literatury. Edited by Vladimír Dostál. 1. vyd. Praha: Odeon, 1975, 574 s. URL info
Výukové metody
Odborná praxe
Metody hodnocení
Potvrzení o vykonání praxe, případně splnění dalších požadavků dle instrukcí vyučujícího.
Informace učitele
http://music.phil.muni.cz/studium/odborne-praxe/informace-k-realizaci-odbornych-praxi
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
https://music.phil.muni.cz/studium/odborne-praxe/informace-k-realizaci-odbornych-praxi.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.