ZD_39 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška ukončuje dvouleté magisterské studium zvukového designu a multimediálních technologií. Při zkoušce má student prokázat požadované znalosti a orientaci v daném oboru v rozsahu definovaném tematickými okruhy SZZ.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, podzim 2023.