ETMA105 Odborná exkurze

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 9 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/9, pouze zareg.: 0/9, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/9
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni identifikovat a analyzovat projevy tradiční kultury v terénu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni identifikovat a analyzovat projevy tradiční kultury v terénu (ve vybraném regionu střední Evropy).
Osnova
  • Návštěva etnografických expozic, muzeí v přírodě, uměleckých a kulturních památek.
  • Sledování tradičních forem života.
  • Navázání kontaktů s univerzitními a muzejními pracovišti.
  • Poznání krajanského života.
Literatura
Výukové metody
Poznávací cesta
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.