PV1A10 Latina III.

Filozofická fakulta
podzim 1999
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Malá, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Kalábová
Předpoklady
PV1A09 Latina I. && PV1B20 Latina II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: nezapisuje kombinace PVH-LJ
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Navazuje na látku probranou v předcházejících dvou semestrech. Gramatický výklad je doplňován i četbou textů z historie a archivnictví.
Literatura
  • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty. 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 327 s. ISBN 8021012889. info
Metody hodnocení
2 hodiny semináře - zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000.