PB21PA26 Profesní poradenství

Filozofická fakulta
podzim 2000
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Hřebíček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Profesní poradenství Disciplína je typem speciálně odborného výukového kurzu. Jejím úkolem je uvést posluchače do problematiky profesního vývoje mladistvých a dospělých a jejich poradenské podpory ze strany pedagogicko-psychologických poradenských činitelů a institucí. Základem příslušné teorie jsou pojmy: pofese, profesní vývoj člověka, volba povolání, trh práce, profesní poradenství, profesní poradenská diagnostika, informatika, profesně problémový klient, modelování profesního vývoje, metody a formy poradenského přístupu ke klientovi. Podstatnou obsahovou částí výuky je metodika a praxe v ovládání vybraných poradenských diagnostických a informatických prostředků a postupů, jakož i programů formativní podpory uspokojivého profesního vývoje klientů.
Metody hodnocení
1 hodina přednáška + 1 hodina seminář. Předmět je ukončen ústní zkouškou podle zadaných obsahových námětů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.