OJ321 Germánské jazyky

Filozofická fakulta
podzim 2002
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz je určen studentů obecného lingvistického zaměření, ev. studentům germanistiky aj. zájemcům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz podává komplexní přehled germánských jazyků v jejich historické perspektivě.
Osnova
 • 1. Svědectví antických autorů o Germánech (Caesar, Plinius, Tacitus, Ptolemaios). 2. Germáni v době stěhování národů. Svědectví Jordanese a dalších kronikářů. 3. Rozbor germánských toponym, ethnonym a anthroponym. 4. Místo germánské větve v indoevropské jazykové rodině. Charakteristické rysy germánštiny. 5. Nárys pragermánskégramatické struktury. 6. Názory na klasifikaci germánských jazyků. 7. Nejstarší použití písma u Germánů: helma z Negau. 8. Přehled starých literárních germánských jazyků (1. tis. po Kr.): 8.1. Gótský a krymskogótský. 8.2. Severozápadní germánština: jazyk nejstarších runových nápisů. 8.2.1. Starohornoněmčina. 8.2.2. Starosaština. 8.2.3. Staroangličtina. 8.2.3. Jazyk mladších run (6.-10. st.) a staroislandština. 9. Přehled moderních germánských jazyků: 9.1. Hornoněmecký. 9.2. Dolnoněmecký. 9.3. Nizozemský. 9.4. Fríský. 9.5. Anglický. 9.6. Dánský. 9.7. Švédský a gutnijský. 9.8. Norský. 9.9. Faerský. 9.10. Islandský.
Literatura
 • TACITUS, Publius Cornelius. Germánie (Obsaž.) : Z dějin císařského Říma [15887]. info
 • Literatura je zadávána průběžně.
 • BLAŽEK, Václav. Keltové - Germáni - Slované. Lingvistické svědectví o kontinuitě a diskontinuitě osídlení střední Evropy. In Čeština-univerzália a specifika. Brno: Masarykova universita, 2000. s. 9-30. II. ISBN 80-210-2262-0. info
 • TODD, Malcolm. Germáni. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 301 s. ISBN 80-7106-263-4. info
 • SCHLETTE, Friedrich. Germáni mezi Thorsbergem a Rvennou : kulturní dějiny Germánů do konce stěhování národů. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1977. 302 s.. [1. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Z dějin císařského Říma [15887] : Dějiny (Obsaž.) : Germánie (Obsaž.) : Rozprava o řečnících (Obsaž.) : Život Iulia Agricoly (Obsaž.). Praha: Svoboda, 1976. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Letopisy. Praha: Svoboda, 1975. info
 • KRAHE, Hans. Germanische Sprachwissenschaft. I, Einleitung und Lautlehre [Krahe, 1969]. Edited by Wolfgang Meid. 7. Aufl. / bearbeitet von Wo. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1969. info
 • KRAHE, Hans. Indogermanische Sprachwissenschaft. II, Formenlehre [Krahe, 1969]. 5. Aufl. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1969. info
 • KRAHE, Hans a Wolfgang MEID. Germanische Sprachwissenschaft. III, Wortbildungslehre [Krahe, 1967]. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1967. info
 • ŠIMEK, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Sv. 4. Brno: Masarykova universita, 1953. info
 • KRAHE, Hans. Sprachverwandtschaft im alten Europa [1-3551]. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1951. info
 • ŠIMEK, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Sv. 3. Část 1. Brno: Masarykova universita, 1949. info
 • ŠIMEK, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Sv. 2. Brno: Filosofická fakulta, 1935. info
Metody hodnocení
Přednášky, vlastní práce studentů. Kolokvium vychází z probrané látky (přednesené i předstaené v referátech ostatních frekventantů kurzu)a ze seminární práce.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončení zápočtem je možné pouze pro kredit typu C. Uděluje se na základě aktivní účasti při výuce.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.