FAVBPa19 Bakalářská zkouška

Filozofická fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/0. Ukončení: SZk.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Skladba zkoušky: 1) obhajoba bakalářské práce; 2) ústní zkouška z předmětů teorie filmu a audiovizuální kultury, dějiny české kinematografie a dějiny světové kinematografie (tematické okruhy viz webové stránky FAV). Nutné předpoklady: 1) splnění obecných podmínek stanovených celofakultně, 2) získání stanoveného počtu kreditů dle zadání, 3) předlození bakalářské práce - požadovaný rozsah: 72.000 znaků (tj. 40 normostran) u diplomové práce, 40.000 znaků (tj. 23 normostrany) u oborové práce. Předpokládaný zkušební termín: 14.-18.2. 2005.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předpokládané zkusební termíny: 16. - 20. února 2004.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.