HIA109z Examination in the History of the Nineteenth Century

Faculty of Arts
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (lecturer)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Department of History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
General note: Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, českých dějin 19. století a jednoho ze dvou kursů obecných dějin 19. stol. + 1. výběr. kurzu z dějin 19. stol.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2004/HIA109z