SKA202 Normativní mluvnice slovenštiny II (morfologie)

Filozofická fakulta
podzim 2004
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mária Šimková (přednášející), prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Rozvrh
St 13:20–14:55 VP
Předpoklady
SKA108 Norm. mluv. I (morfologie)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz sa zameriava na vymedzenie miesta morfológie v rámci jazykových rovín, typologickú charakteristiku slovenčiny, morfematiku, všeobecnú charakteristiku slovných druhov, gramatických kategórií a morfologickej paradigmatiky. Ďalej sa orientuje na vymedzenie, charakteristiku a klasifikáciu jednotlivých slovných druhov, paradigmy ohybných slovných druhov v slovenčine, dynamiku morfológie, problematiku a sociolingvistickú interpretáciu variantnosti, medzislovnodruhové prechody a slovnodruhovú homonymiu. Súčasťou kurzu je porovnávací pohľad na slovenskú a českú morfológiu, ich diferenčné javy.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2014, podzim 2016.