LJMgrB13 Evropa v době velkého stěhování národů I

Filozofická fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/0/0. 0. 3 kr. Pro studenty pětiletého magisterského studia počtem ECTS kreditů 4. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
St 16:40–18:15 A31 stara
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze však zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má představit důležité historické proměny přechodného období mezi antikou a středověkem, soužití a vzájemné ovlivňování se mezi antikou, tzv. barbary a křesťanstvím.
Osnova
 • I. Úvod: Migrace etnik jako jeden z nejdůležitějších fenoménů historie. Tacitus o životě Germánů. II. Stav římské říše v době velkého stěhování národů.
 • II. Počátky stěhování Germánů a jejich pravděpodobné příčiny. III.První střety Římanů a Germánů do období markomanských válek. IV. Markomanské války. V. Změny v barbarském světě od 3.stol. n. l. VI) Předevropské dějiny Hunů. VII. Vpád Hunů do Evropy a jeho bezprostřední důsledky. Hunové ve VIII. Attilova říše; Hunové a římské impérium; vztahy Hunů ke germánským kmenům. IX) Vizigóti a římské impérium. První křesťané germánského světa. Vulfilova bible. X) Ostrogótský stát v Itálii jako dědic antické tradice. XI) Vandalové, Svébové a Alani. Africký stát Vandalů, jejich bojovné ariánství. XII. Burgundi a jejich vztah k románskému obyvatelstvu
Literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha Attilovy říše v počátcích evropského feudalismu. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1980. ISSN 0024-4457. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Obdiv a kritika barbarů v antických pramenech. SPFFBU G 39, Sociální studia 2, Brno, 1997, roč. 1997, G 39, s. 61-85. ISSN 1211-6815. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Antika, křesťanství a myšlení christianizovaných barbarů pozdně antického období a části raného středověku. In Evropa mezi vědou a vírou, hledání nové konfigurace. Brno: Vysoké učení technické v Brmě, 2001. s. 9-17, 9 s. ISBN 80-214-1865-6. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • Cambridge medieval classics. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. info
 • BURIAN, Jan. Zánik antiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 114 s. : i. info
 • JAMES, Edward. Frankové. Translated by Miroslav Košťál. Praha: Lidové noviny, 1997. 275 s. ISBN 80-7106-200-6. info
 • THOMPSON, E. A. Hunové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 343 s. ISBN 80-7106-203-0. info
 • VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri, 1999. 255 s. ISBN 80-85983-91-5. info
Metody hodnocení
Seminární práce, vypracovaná na základě některé z položek seznamu literatury či podle vlastního výběru.
Informace učitele
Do seznamu literatury je třeba doplnit: Bednaříková, J.: Stěhování národů. Vyšehrad: Praha 2003 (II. vydání 2004). Zde je uveden též značně podrobný seznam další doporučené literatury. Texty, mapky a další materiály k předmětu obsahuje též e-learningový kurz "Evropa v době tzv. velkého stěhování národů".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 13:53, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému