OJ321 Germanic languages

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Timetable
Wed 15:00–16:35 A48
Prerequisites (in Czech)
Kurz je určen studentů obecného lingvistického zaměření, ev. studentům germanistiky aj. zájemcům.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz podává komplexní přehled germánských jazyků v jejich historické perspektivě.
Syllabus
  • 1. Svědectví antických autorů o Germánech (Caesar, Plinius, Tacitus, Ptolemaios). 2. Germáni v době stěhování národů. Svědectví Jordanese a dalších kronikářů. 3. Rozbor germánských toponym, ethnonym a anthroponym. 4. Místo germánské větve v indoevropské jazykové rodině. Charakteristické rysy germánštiny. 5. Nárys pragermánskégramatické struktury. 6. Názory na klasifikaci germánských jazyků. 7. Nejstarší použití písma u Germánů: helma z Negau. 8. Přehled starých literárních germánských jazyků (1. tis. po Kr.): 8.1. Gótský a krymskogótský. 8.2. Severozápadní germánština: jazyk nejstarších runových nápisů. 8.2.1. Starohornoněmčina. 8.2.2. Starosaština. 8.2.3. Staroangličtina. 8.2.3. Jazyk mladších run (6.-10. st.) a staroislandština. 9. Přehled moderních germánských jazyků: 9.1. Hornoněmecký. 9.2. Dolnoněmecký. 9.3. Nizozemský. 9.4. Fríský. 9.5. Anglický. 9.6. Dánský. 9.7. Švédský a gutnijský. 9.8. Norský. 9.9. Faerský. 9.10. Islandský.
Literature
  • Literatura je zadávána průběžně.
  • SCHLETTE, Friedrich. Germáni mezi Thorsbergem a Rvennou : kulturní dějiny Germánů do konce stěhování národů. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1977. 302 s.. [1. info
Assessment methods (in Czech)
Přednášky, vlastní práce studentů. Kolokvium vychází z probrané látky (přednesené i předstaené v referátech ostatních frekventantů kurzu)a ze seminární práce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Ukončení zápočtem je možné pouze pro kredit typu C. Uděluje se na základě aktivní účasti při výuce.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Spring 2010, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/OJ321