PHK1104 History of Philosophy I - Antiquity

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Contact Person: Hana Holmanová
Timetable
Fri 23. 9. 11:40–13:15 B11, Fri 21. 10. 11:40–13:15 B11, Fri 18. 11. 11:40–13:15 B11, Fri 16. 12. 11:40–13:15 B11
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The students will meet the most important characters and problems of ancient philosophy in this lecture. If this lecture does not cover the whole history of ancient philosophy, it will be completed by the History of philosophy II - Ancient and Middle Ages (summer 2001).
Syllabus
 • 1. The origin of philosophy and its relationship to the myth.

  2. The Milesians.

  3. Pythagoras.

  4. Heraclitus.

  5. The Eleatics.

  6. Anaxagoras, Democritus.

  7. The Sophists and an anthropological inverse in philosophy.

  8. Socrates.

  9. Plato:

  a) his life and works; b) some philosophical questions.

  10. Aristotle:

  a) his philosophical development and his relationship to Plato; b) Aristotle's concept of the philosophical branches.
Literature
 • PATOČKA, Jan. Nejstarší řecká filosofie : filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem : přednášky z antické filosofie. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 1996. 359 stran. ISBN 8070211954. info
 • Graeser, Andreas. Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoymenh 2000. 445 s. ISBN 80-7298-019-X.
 • RICKEN, Friedo. Antická filosofie [Ricken, 1999] : Philosophie der Antike (Orig.). Translated by David Mik. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 1999. 230 s. ISBN 80-7182-092-X. info
 • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Jinočany: H a H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3. info
 • HUSSEY, Edward. Presokratici. Praha: Rezek, 1997. 213 s. ISBN 80-86027-07-4. info
 • PATOČKA, Jan. Sókratés :přednášky z antické filosofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 158 s. ISBN 8004243830. info
 • PATOČKA, Jan. Platon : přednášky z antické filosofie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 379 s. ISBN 8004256090. info
 • PATOČKA, Jan. Aristotelés : přednášky z antické filosofie. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 1994. 128 s. ISBN 8070210672. info
 • MACHOVEC, Dušan. Aristotelovy názory o podstatě : příspěvek k filosoficko-historickému výkladu teorie podstaty. Praha: Universita Karlova, 1963. info
 • Zeller, E., Die Philosophie der Griechen I - III, Leipzig 1919 - 1923.
Assessment methods (in Czech)
Kurz probíhá formou přednášek. Zápočty budou udělovány za zápočtovou práci. Práce musí vycházet z pramenů, tedy z dochovaných antických filosofických textů. Konkrétní požadavky na práci najdete na uvedené webové stránce k antice.

Práci budete odevzdávat přes ELF (viz níže Informace učitele).
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Je součastí postupové zkoušky s předměty Dějiny filosofie II - antika, středověk a Ontologie I
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: celkem 6 hod. konzultací.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz/fil/antika/index.html
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/PHK1104