NI03_103 Bachelor's Thesis

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (lecturer)
Mgr. Alexandra Andreasová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Nele Rampart (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Blanka Vacková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Bakalářskou diplomovou práci může student psát z těchto předmětů: nizozemský jazyk, nizozemská literatura a reálie nizozemsky mluvících zemí. Podmínkou přijetí práce je účast na semináři k bakalářské oborové práci a pravidelné konzultace s vedoucím diplomové práce. Rozsah práce je 30-40 normostran (54-72 tisíc znaků). Konkrétní požadavky a kritéria hodnocení prací studenti obdrží na semináři k bakalářské diplomové práci.
Language of instruction
Dutch
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/NI03_103