VIKBA01 Information Science 1

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Timetable
Fri 10:00–11:35 C34
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
In this first part of propaedeutic subject substance, meaning, foundations, terminology, existing trends, current situation and prospective possible development of sciential and tuitional field of information science will be elucidate.
Syllabus (in Czech)
  • Informace v pojetí teorie informace. Informace jako psychofyziologický jev a proces. Potenciální informace a data cirkulující v technických zařízeních. Informace jako výraz různorodosti v objektech a procesech živé a neživé přírody. Data-informace-znalost-moudrost. Teorie popírající existenci informace. Systémová teorie, systém, informační systém a jeho druhy. Informační architektura. Dokument, dokumentace, dokumentalistika. Elektronické zdroje a jejich základní vlastnosti. Digitalizace textu, obrazu a zvuku. Digitalizace modelování skutečnosti. Umělá inteligence. Kybernetika.
Literature
  • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071847674. info
Assessment methods (in Czech)
Metody výuky: Přednášky, krátké referáty na zadaná témata, diskuse. Seznámení se s výklady a definicemi základních odborných termínů promítáním výkladů a definicí TDKIV a s odbornou literaturou oboru. Studenti dostanou k povinnému prostudování přísluné části připravovaného 2.vyd. publikace CEJPEK,J. Informace, komunikace a myšlení s dalšími odkazy na literaturu ke studiu. Další doporučenou literaturu jim přednášející budou zadávat v průběhu výuky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/VIKBA01