PHK1104 History of Philosophy I - Antiquity

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Contact Person: Hana Holmanová
Timetable
Fri 5. 10. 11:40–13:15 B11, Fri 2. 11. 11:40–13:15 B11, Fri 14. 12. 11:40–13:15 B11, Fri 18. 1. 11:40–13:15 B11
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The students will meet the most important characters and problems of ancient philosophy in this lecture. If this lecture does not cover the whole history of ancient philosophy, it will be completed by the History of philosophy II - Ancient and Middle Ages (in summer).
Syllabus
 • 1. The origin of philosophy and its relationship to the myth.

  2. The Milesians.

  3. Pythagoras.

  4. Heraclitus.

  5. The Eleatics.

  6. Anaxagoras, Democritus.

  7. The Sophists and an anthropological inverse in philosophy.

  8. Socrates.

  9. Plato:

  a) his life and works; b) some philosophical questions.

  10. Aristotle:

  a) his philosophical development and his relationship to Plato; b) Aristotle's concept of the philosophical branches.
Literature
 • Kirk, G. S., Raven, J. E., Schofield, M. Předsókratovští filosofové. Praha : Oikoymenh 2004. 663 s. ISBN 80-7298-110-2.
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Translated by Karel Svoboda. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 200 s. info
 • Aristotelés. Metafyzika. Praha : Rezek 2003.
 • Graeser, Andreas. Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoymenh 2000. 445 s. ISBN 80-7298-019-X.
 • RICKEN, Friedo. Antická filosofie [Ricken, 1999] : Philosophie der Antike (Orig.). Translated by David Mik. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 1999. 230 s. ISBN 80-7182-092-X. info
 • PATOČKA, Jan. Nejstarší řecká filosofie : filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem : přednášky z antické filosofie. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 1996. 359 stran. ISBN 8070211954. info
 • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Jinočany: H a H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3. info
 • HUSSEY, Edward. Presokratici. Praha: Rezek, 1997. 213 s. ISBN 80-86027-07-4. info
 • PATOČKA, Jan. Sókratés :přednášky z antické filosofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 158 s. ISBN 8004243830. info
 • PATOČKA, Jan. Platon : přednášky z antické filosofie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 379 s. ISBN 8004256090. info
 • PATOČKA, Jan. Aristotelés : přednášky z antické filosofie. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 1994. 128 s. ISBN 8070210672. info
 • MACHOVEC, Dušan. Aristotelovy názory o podstatě : příspěvek k filosoficko-historickému výkladu teorie podstaty. Praha: Universita Karlova, 1963. info
Assessment methods (in Czech)
Kurz probíhá formou přednášek. Zápočty budou udělovány za průběžné absolvování cvičných testů a za zápočtovou práci. Podrobné podmínky ukončení najdete v ELFu, kde také budete plnit všechny povinnosti nutné pro zisk zápočtu.

O vstupu do ELFu viz níže v "Informacích učitele".
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Je součastí postupové zkoušky s předměty Dějiny filosofie II - antika, středověk a Ontologie I
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: celkem 6 hod. konzultací.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz/fil/antika/index.html
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/PHK1104