AJ13001 Akademické psaní

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Matthew Nicholls, B.Sc. (přednášející)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ13001/A: Út 11:40–13:15 G22, M. Nicholls
AJ13001/B: Út 8:20–9:55 A33 stara, M. Nicholls
AJ13001/C: St 11:40–13:15 G22, M. Nicholls
AJ13001/D: Čt 10:00–11:35 G31, M. Nicholls
Předpoklady
AJ09999 Postupová zkouška && ! NOW ( AJ11501 Mluvená angličtina )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 72 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/72, pouze zareg.: 0/72, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/72
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is to help students produce well-structured and coherent texts which should fulfil the purpose for which they are written. The course will be more practical than theoretical. Students will work on a number of written assignments, focusing on the importance of planning and redrafting, and in the process, analyse both their own and their colleagues’ work. They will also complete a large number of practical exercises in class designed to increase their understanding of how paragraphs (and sentences) should (and should not) be constructed, and how transitions (where necessary) should be used between them. In addition, students will study punctuation in detail, and the use of various editorial conventions and styles (especially with respect to capitalization, italicization, quotation, and the writing of bibliographies). To pass the course, each student must submit five acceptable assignments (graded on a pass/fail basis) and achieve a good level of attendance.
Osnova
  • The Writing Process–purpose, plan, draft, redraft, edit; The students experience of writing; Differences between English and Czech academic texts; The issue of coherence; Paragraph structure-single theme and topic sentence; Punctuation-commas, semicolons and colons; Writing a project statement; Paragraph Structure-topic sentences and links; Paragraph Coherence–using transitions; Paragraph Coherence–Order of Ideas; Paragraph Unity–Digression; Paragraph ‘smoothing’; Writing essays; Paragraph Unity–Unrelated Information; Thesis statements; Parallelism: a) Using parallelism to increase coherence, b) Non-parallel sentence elements; Writing a formal letter of application; Using Generalisations; Editorial issues-italicization; Dangling Modifiers; Punctuation-question marks, quotation marks, and apostrophes;
Literatura
  • AARON, Jane E. The little, brown essential handbook for writers. 3rd ed. New York: Longman, 1999. viii, 247. ISBN 0-321-04970-5. info
  • ALEXANDER, L. G. Sixty Steps to Précis. 9. vyd. London: Longmans, 1965. 135 s. info
  • COOPER, Charles R. a Rise B. AXELROD. The St. Martins guide to writing. 2nd ed. New York: St. Martin's Press, 1988. xxvi, 726. ISBN 0-312-00283-1. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • FOWLER, Henry Ramsey. The little, brown handbook. Edited by Jane E. Aaron - Daniel Anderson. 8th ed. New York: Longman, 2000. xxviii, 96. ISBN 0-321-07507-2. info
  • LAAKEN, M. van der, R. E. LANKAMP a M. Sharwood SMITH. Writing better English :a multi-purpose model for advanced speakers. 3., herziene druk. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2001. 82 s. ISBN 90-6283-276-8. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Metody hodnocení
To pass the course, each student must submit five acceptable assignments (graded on a pass/fail basis) and achieve a good level of attendance.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=1972
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.