LJMedA07 Interpretační seminář středověké latiny I

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
St 15:00–16:35 A40
Předpoklady
Znalost latiny v rozsahu bakalářské zkoušky, její absolvování není podmínkou pro zápis do semináře
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- jazykové porozumění textu Petrus Abaelard, Planctus a exegeze přečtených veršů;
- četba, rytmický a metrický rozbor;
- překlad, poetika textu, starozákonní texty jako předlohy planktů.
Osnova
  • 1. Úvod - latinská poezie středověké Evropy se zvláštním zřetelem k 11. a 12. století; literární a duchovní situace
  • 2. Petrus Abaelard, osobnost, život, dílo
  • 3. Básnické skladby - hymny, Planctus, Carmen ad Astralabium
  • 4. Postupná četba a interpretace šesti skladeb Planctus
Literatura
  • Pietro Abelado, I Planctus, ed. G. Vecchi, Modena 1951
  • NECHUTOVÁ.: Der Patriarch Jakob, der Dichter Abélard und Kinderreime. SPFFBU N 11 2006.
  • KUŤÁKOVÁ, Eva a Anežka VIDMANOVÁ. Slovník latinských spisovatelů. Translated by Jan Janoušek. 2. přeprac. a dopl. vyd., v. Praha: LEDA, 2004. 671 s. ISBN 8073350424. info
Metody hodnocení
Seminář. Zápočet: Aktivní práce v semináři. Ověření schopnosti překladu a výkladu textu.
Informace učitele
Doplňkovou literaturu k vykládanému textu lze najít v uvedené studii J. Nechutové ve SPFFBU 2006 - v poznámkách.
Additional litrature to be found in the given paper of J. Nechutová in SPFFBU 2006 - in footnotes.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.