PB21PA26 Profesní poradenství

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Libor Hřebíček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Rozvrh
Čt 8:20–9:55 A11 stara
Předpoklady
PB12JA14 Základy poradenství
Předpokladem je absolvování kurzu Základy poradenství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky profesního vývoje mladistvých a jejich poradenské podpory ze strany pedagogicko-psychologických poradenských činitelů a institucí. Podstatnou součástí výuky je metodika a praxe v ovládání vybraných poradenských diagnostických a informatických prostředků a postupů, jakož i programů formativní podpory uspokojivého profesního vývoje klientů.
Osnova
  • Osnova: 1. Profesní poradenství v historii a současnosti 2. Teorie profesní volby a profesního vývoje 3. Diagnostika jako součást profesního poradenství 4. Kariérové informace 5. Profesní poradenství pro děti a mládež
Literatura
  • Profesní poradenství na uřadě práce. info
  • DRAPELA, J. V. a Vladimír HRABAL. Vybrané poradenské směry : teorie a strategie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 81 s. ISBN 8071840114. info
  • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 335 s. ISBN 8004245269. info
  • KOŠČO, Jozef. Poradenská psychológia [Koščo, 1987]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou v podobě písemného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.