ROM0B119 Rumunština III

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Viktorie Hlavaiova, B. c. (přednášející), doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Holoubková
Rozvrh
Čt 13:20–14:55 A45
Předpoklady
ROM0B104 Rumunština II
Navazuje na Rumunštinu II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod a procvičování mluvnice a slovní zásoby rumunštiny pro středně pokročilé.
Osnova
  • Sloveso - časy, způsoby, slovesné vazby.
  • Slovosled.
  • Věty vedlejší - podmětné, předmětné přívlastkové.
Literatura
  • FELIX, Jiří. Česko-rumunská konverzace [Felix, 1987] [2-8460]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. info
  • FELIX, Jiří. Rumunština pro samouky [2-6196]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. info
  • FELIX, Jiří, Antonín KŘEČAN a Jaroslav BLÁHA. Rumunsko český a česko rumunský kapesní slovník [SPN, 1971] : Dicţionar de buzunar romîn-ceh, ceh-romîn. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 700 s. info
Metody hodnocení
Zápočet - písemný test.
Navazující předměty
Informace učitele
Kurs se koná, je li do něj zapsáno alespoň 12 posluchačů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednost při zápisu mají posluchači romanistických oborů. Přednáška se koná, je-li do ní zapsáno alespoň 12 posluchačů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.