AJ50003 Historický vývoj angličtiny

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
5x2. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Rozvrh
Pá 13:20–14:55 G31
Předpoklady
Předmět je vyučován v angličtině. Je určen pro studenty s velmi dobrou znalostí angličtiny, kteří jsou schopni sledovat v angličtině odborný text a přednášky na specializovaná témata diachronní lingvistiky. Předpokladem je velmi dobré analytické myšlení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je vyučován v angličtině. Sleduje vývoj anglického jazyka od nejstarších stádií indoevropštiny, přes období germánské, staroanglické, středoanglické a novoanglické až po současnou angličtinu. Důraz je kladen na vztah mezi změnami na rovině fonologické, gramatické a lexikální. Hlavní cíle předmětu: 1. Pochopení vztahů mezi různými větvemi indoevropských jazyků. 2. Pochopení procesu transformace indoevropštiny do jednotlivých moderních indoevropských jazyků. 3. Pochopení hlavních tendencí vývoje angličtiny od období indoevropského a germánského přes období stroanglické, středoanglické a novoanglické až po moderní angličtinu. 4. Pochopení společensko-politických vlivů na vývoj jazyka.
Osnova
  • 1. Klasifikace indeoevropských jazyků; germásnká srovnávací fonologie, a morfologie 2. Fonologie staré angličtiny; staroanglické texty 3. Morfologie a syntax staré angličtiny; staroanglické texty; 4. fonologie, morfologie a syntax střední angličtiny; středoanglické texty. 5. Early and late Modern English; Old English, Middle English and Modern English texts.
Literatura
  • HLADKÝ, Josef. A GUIDE TO PRE-MODERN ENGLISH. 1. vyd. Brno: MU, 2003. 359 s. ISBN 80-210-3219-7. info
  • VACHEK, Josef. Historický vývoj angličtiny. Edited by Jan Firbas. 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 276 s. ISBN 8021004878. info
  • BAUGH, A. C. a Thomas CABLE. A history of the English language. 4th ed. London: Routledge, 1993. xiv, 444. ISBN 0415093791. info
  • HLADKÝ, Josef. An Old English, Middle English, and Early-New English reader. 4. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 286 s. ISBN 8021018550. info
  • SCHENDL, Herbert. Historical linguistics [Schendl, 2001]. Oxford: Oxford University Press, 2001. xi, 130 s. ISBN 0-19-437238-3. info
  • MCINTYRE, Dan. History of English : a resource book for students. 1st pub. London: Routledge, 2009. xiv, 209. ISBN 9780415444293. info
Výukové metody
V kurzu jsou použity následující výukové metody: přednáška, interaktivní cvičení během semináře (překlad a analýza textu, analýza gramatických kategorií), domácí cvičení (analýza a překlad textu, analýza gramatických kategorií), domácí úkol (četba studijních materiálů).
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Obsahem zkoušky jsou témata probíraná během celého semestru a obsah vybrané studijní literatury.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.