POIB002 Jazyková cvičení I

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (cvičící)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
POIB002/A: Út 13:20–14:55 G11
POIB002/B: Pá 11:40–13:15 G11
Předpoklady
Jazykový seminář I Frequencia do seminário de língua I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavím cílem je procvičování problematik probíraných v Jazykovém semináři I a v Morfologii I. Tem como objectivo a prática das temáticas abordadas no seminário de língua I e em morfologia I.
Osnova
  • Látka probíraná v Jazykovém semináři I a Morfologii I je zde procvičována formou cvičení, pracovních listů, krátkých textů a novinových článků. Os temas abordados no Seminário de LínguaI e Morfologia I serao praticados em forma de exercícios , folhas de trabalho, curtos textos, passagens da imprensa.
Literatura
  • Olga Mata Coimbra, Isabel Coimbra: Gramática Activa1,2 Lidel –Lisboa 2002 ISBN972-757-143-3
  • Nível Limiar de Português, Publicações ICALP- Identidade Língua Portuguesa, Lisboa 1988
  • Mendes Silva: Portugues Contemporâneo, ICLP 1982
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení, při kterých jsou zpracovávány pracovní listy, krátké texty a novinové články.
Metody hodnocení
Cvičení, nepovinná účast; předmět je ukončen zápočtem, který je udělen po úspěšném napsání dvou testů během semestru a závěrečného testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.