AJ15000 Americká literatura do 1865

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ15000/A: Út 11:40–13:15 G31, T. Pospíšil
AJ15000/B: Út 13:20–14:55 G31, T. Pospíšil
Předpoklady
( AJ09999 Postupová zkouška || AJ01002 Anglický jazyk II ) && AJ04003 Úvod do literatury II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o přehledový kurz Americké literatury od počátků do r. 1865. Zvláštní důraz je kladen na autory období romantismu (Irving, Poe) na americké transcendentalisty (Emerson, Thoreau) a na další prozaiky a básníky tzv. americké renesance. (Hawthorne, Melville, Whitman). V kurzu se čtou texty z antologie americké literatury (Norton nebo American Tradition in Literature).
Osnova
 • týden 1 Úvod
 • týden 2
 • John Winthrop - A Model for Christian Charity, II. 39 William Bradford - First Thanksgiving 69, Thomas Morton of Merrymount 69 Thomas Morton - From New English Canaan 22 Ann Bradstreet - In Memory of My Dear Grandchild...111; Meditations nos. 1, 40, 67, 71 pages 116-118
 • týden 3
 • Roger Williams - A Letter to the Town of Providence 91 Jonathan Edwards - Sinners in the Hands.... 331 - 336 Benjamin Franklin - The Way to Wealth 361; The Autobiography 461-9; Letter to Ezra Stiles 406 De Crevecoeur - What is an American? 558
 • týden 4
 • Thomas Jefferson - The Declaration of Independence 638 Thomas Paine - The American Crisis 624 James Madison – The Federalist No.10 670 Phillis Wheatley - On Being Brought from Africa 729
 • týden 5
 • Washington Irving - Rip Van Winkle 810
 • týden 6
 • Edgar Allan Poe - The Fall of the House of Usher 1386; The Purloined Letter 1425; The Raven 1369; The Philosophy of Composition 1459 William Cullen Bryant - The Yellow Violet 891
 • týden 7
 • Ralph Waldo Emerson - Self-Reliance 956, The American Scholar 931
 • týden 8
 • Henry David Thoreau – Walden: Economy 1635-1643, 1645-1654; Where I Lived, and What I Lived for 1677–1687; doporučeno: Resistance to Civil Government 1620 Solitude 1702–1708; Conclusion 1800–1808
 • týden 9
 • Walt Whitman – Song of Myself, esp. 1 - 24, 52 1974; Crossing Brooklyn Ferry 2032 doporučeno: Out of the Cradle Endlessly Rocking AT 1725, N 2036
 • týden 10
 • Nathaniel Hawthorne – The Scarlet Letter 1187
 • týden 11
 • Herman Melville – Benito Cereno 2224 doporučeno: Billy Budd. Sailor 2300, Bartleby the Scrivener 2164 Nathaniel Hawthorne
 • týden 12
 • Emily Dickinson – Poems numbered 67, 130, 216, 258, 280, 328, 341, 435, 501, 640, 712, 1400, 1670
 • týden 13
 • Harriet Beecher Stowe - The Mother's Struggle 1533 Frederick Douglass - Narrative.... Chapters I and X 1881, 1907-14 Spirituals: elf
 • týden 14
 • souhrn: obecné poznámky k americké literatuře příslušného období
Literatura
 • The Norton anthology of American literature. Edited by Nina Baym. 6th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2003. s. 1071-19. ISBN 0393979008. info
Výukové metody
This course lasts one term, and ends with a written exam. There will be one seminar per week. Students missing more than two seminars per semester automatically fail the course. Please come to the seminars having read the works assigned, and prepared to discuss them. The standard of your preparation will be occasionally tested by means of short in-class quizzes. You may also be asked to write brief responses to the texts and submit them in ELF prior to the lesson. Please note that this schedule is subject to change dependent on the specific needs of the group.
Metody hodnocení
Hodnocení: účast, prezentace, písemná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/category.php?id=4
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.