BA451 Seminář k magisterské oborové práci

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/1/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Kovář, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Rozvrh
St 15:00–16:35 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz slouží jako příprava pro psaní závěrečné práce studijního cyklu. Má podobu individuálního kurzu, v němž se student samostatně seznamuje s metodologickými aspekty výzkumu, s tvorbou rozsáhlého akademického textu a s formálními náležitostmi práce. Vedle studia zadaných materiálů odevzdává také elektronickou formou úkoly, z nichž některé jsou jen procvičováním probíraných témat, jiné již představují rané fáze přípravy vlastní závěrečné práce (formulace problému, sestavení bibliografie tématu, sběr materiálu).
Osnova
  • Kurz slouží jako příprava pro psaní závěrečné práce studijního cyklu. Má podobu individuálního kurzu, v němž se student samostatně seznamuje s metodologickými aspekty výzkumu, s tvorbou rozsáhlého akademického textu a s formálními náležitostmi práce. Vedle studia zadaných materiálů odevzdává také elektronickou formou úkoly, z nichž některé jsou jen procvičováním probíraných témat, jiné již představují rané fáze přípravy vlastní závěrečné práce (formulace problému, sestavení bibliografie tématu, sběr materiálu).
Literatura
  • Doporučená literatura se mění podle témat prací.
Výukové metody
příprava oborové práce
Metody hodnocení
Přijetí magisterské oborové práce školitelem a garantem oboru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.