DSDSP2 Speciální přednáška II

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pro absolvování předmětu Speciální přednáška I-IV si doktorand volí přednášku nebo seminář po dohodě se školitelem z nabídky katalogu předmětů Filozofické fakulty MU tak, aby dále prohloubil svoje znalosti v disciplínách spřízněných s dějinami starověku v souladu s požadavky předmětu Kolokvium II.
Studenti doktorského studia Dějiny starověku si v každém roce doktorského studia zvolí vždy po jednom predmětu z následujících variant:
Etika starověkých civilizací I/II
Arabský svět v době antiky a raného středověku I/II
Vybrané kapitoly z řecké literatury I/II
Vybrané kapitoly z římské literatury I/II
Evropa v době velkého stěhování národů I/II
Četba a výklad římských právních pramenů I/II
Základy staré řečtiny, tj. předměty Klasická řečtina pro klasické archeology I/II, Klasická řečtina pro latináře I/II, Klasická řečtina pro studenty mediteránních studií I/II, Klasická řečtina pro neogrecisty I/II
Antická mytologie
Antická filozofie I/II
Mykénština
Osnova
  • Individuálně v souladu s obsahem zvoleného kurzu.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle náplně kurzu.
  • Literature is assigned individually, depending on the subject matter of the course.
Metody hodnocení
Individuálně v souladu s obsahem zvoleného kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.