PHK1104 Dějiny filozofie I - antika

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
celkem 6 hod. konzultací. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Rozvrh
Pá 24. 9. 11:40–13:15 B11, Pá 22. 10. 11:40–13:15 B11, Pá 19. 11. 11:40–13:15 B11, Pá 14. 1. 11:40–13:15 B11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu se posluchači seznámí se základními postavami a problémy antické filosofie od Thaléta po Aristotela. V jarním semestru na tento kurz navazují Dějiny filosofie II - antika, středověk.

Po úspěšném zvládnutí kurzu bude student schopen:
vysvětlit základní problémy a charakterizovat myšlení hlavních postav z dějin nejstarší filosofie.
Osnova
 • 1. Vznik filosofie a její vztah k mýtu.
 • 2. Milétská škola.
 • 3. Pýthagorás.

 • 4. Hérakleitos.

 • 5. Eleaté.

 • 6. Mladší fyzikové.

 • 7. Sofisté a antropologický obrat ve filosofii.

 • 8. Sókratés.

 • 9. Platón: a) život a dílo; b) vybrané filosofické problémy.

 • 10. Aristotelés: a) jeho filosofický vývoj a vztah k Platónovi; b) Aristotelovo pojetí jednotlivých filosofických disciplín.
Literatura
 • Kirk, G. S., Raven, J. E., Schofield, M. Předsókratovští filosofové. Praha : Oikoymenh 2004. 663 s. ISBN 80-7298-110-2.
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Translated by Karel Svoboda. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 200 s. info
 • Aristotelés. Metafyzika. Praha : Rezek 2003.
 • Graeser, Andreas. Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoymenh 2000. 445 s. ISBN 80-7298-019-X.
 • RICKEN, Friedo. Antická filosofie [Ricken, 1999] : Philosophie der Antike (Orig.). Translated by David Mik. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 1999. 230 s. ISBN 80-7182-092-X. info
 • PATOČKA, Jan. Nejstarší řecká filosofie : filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem : přednášky z antické filosofie. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 1996. 359 stran. ISBN 8070211954. info
 • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Jinočany: H a H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3. info
 • HUSSEY, Edward. Presokratici. Praha: Rezek, 1997. 213 s. ISBN 80-86027-07-4. info
 • PATOČKA, Jan. Sókratés :přednášky z antické filosofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 158 s. ISBN 8004243830. info
 • PATOČKA, Jan. Platon : přednášky z antické filosofie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 379 s. ISBN 8004256090. info
 • PATOČKA, Jan. Aristotelés : přednášky z antické filosofie. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 1994. 128 s. ISBN 8070210672. info
 • MACHOVEC, Dušan. Aristotelovy názory o podstatě : příspěvek k filosoficko-historickému výkladu teorie podstaty. Praha: Universita Karlova, 1963. info
Výukové metody
Přednášky a on-line úkoly.
Metody hodnocení
Zápočty budou udělovány za průběžné absolvování cvičných testů (max. 127 b.) a za zápočtovou práci (max. 100 b.). Celkem musíte získat aspoň 200 b.
Podrobné podmínky ukončení najdete v ELFu, kde také budete plnit všechny povinnosti nutné pro zisk zápočtu.

O vstupu do ELFu viz níže v "Informacích učitele".
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/antika/dfi/
Na webové stránce k antické filosofii (http://www.phil.muni.cz/fil/antika/) najdete:

 • Webové odkazy k antické filosofii.
 • Osnovy k okruhům otázek postupové zkoušce.
 • Prameny a literaturu k okruhům z dějin filosofie k postupové zkoušce (včetně tzv. "minima").
 • Výukové materiály k DF I a II.


  Dále se zapište do kurzu Dějiny filosofie I - Antika v ELFu (e-learningovém systému Filozofické fakulty). Vstup do něj najdete na adrese http://www.phil.muni.cz/elf/.
  Klikněte na Přihlásit se (vpravo nahoře) a zaregistrujte se podle pokynů. Pak se můžete zaregistrovat přímo do kurzu - heslo pro vstup je DF-I-2010.
 • Další komentáře
  Poznámka k ukončení předmětu: Je součastí postupové zkoušky s předměty Dějiny filosofie II - antika, středověk a Ontologie I
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.