VIKMB22 Praxe a stáže

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
podle počtů kreditů. 6 kr. (od 1 krok 1 kred). Počet kreditů je vypočítán následovně: 3 kr = 20 hodin, 4 kr = 40 hodin, 5 kr = 60 hodin, 6 kr = 80 hodin. Studen si volí počet hodin podle zájmu a nabídky. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alexandra Škyříková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VIKMB22/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VIKMB22/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získat informace a osobní zkušenost s fungováním instituce (knihovna, nezisková organizace, firma)
Osnova
  • Náplň podle typu instituce a počtu hodin, které připadají na praxi/stáž.
Literatura
  • CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005. 79 s. ISBN 8085851156. info
  • Průvodce znalostmi a dovednosti evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb :eurosměrnice KIS. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999. 51 s. ISBN 80-85851-10-5. info
Výukové metody
instruktáž, odborný dohled.
Metody hodnocení
řízená praxe - ústní či písemné hodnocení kvality práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.