EN

FF:CH_01 Chorvatština pro začátečníky - Informace o předmětu

CH_01 Chorvatština pro začátečníky

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aloisie Gašparević (cvičící)
Mgr. Lucie Michálková (cvičící)
Garance
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CH_01/01: Po 14:10–15:45 zruseno D31, L. Michálková
CH_01/02: Po 15:50–17:25 zruseno D22, L. Michálková
CH_01/03: Pá 15:50–17:25 M12, A. Gašparević
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 50 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o základech hláskosloví a tvarosloví chorvatského jazyka a schopnost elementární komunikace v chorvatštině na základní témata každodenního života.
Osnova
  • Tekst: Upoznavanje; Lične zamjenice, glagol biti, potvrdni oblik, rodovi imenica, nominativ. Tekst: Predstavljanje; Tko? Što? Glagol biti - niječni oblik, nominativ, genitiv, prijedlozi uz genitiv. Tekst: U učionici; Genitiv, posvojne zamjenice. Tekst: Razgovor; Akuzativ, lokativ, glagol imati, potvrdni oblik. Pitanja. Tekst: Na ulici; Prezent, nastavci -am, -aš, -a, -amo, -ate, -aju. Upitne rečenice. Tekst: U stanu; Dativ, lokativ, padeži mjesta i kretanja, glagol imati, niječni i upitni oblik, posvojna zamjenica njihov Tekst: Pred odlazak; Povratno-posvojna zamjenica svoj; prezent, nastavci -em, -eš, -e, -emo, -ete, -u. Niječni oblik glagola. Tekst: Pred odlazak u školu; Instrumental, prezent, nastavci -im, -iš, -i, -imo, -ite, -e. Tekst: Na aerodromu; Prezent, nastavci -jem, -ješ, -je, -jemo, -jete, -ju. Posvojni pridjevi.
Literatura
  • Barešić, Jasna: Dobro došli 1-2. Udžbenik i rječnik. Zagreb, Sova 2002.
  • DOROTIĆ SESAR, Dubravka. Česko-chorvatský slovník. Ostrava: Montanex, 2004. 470 s. ISBN 8072251295. info
  • Težak, Stjepko - Babić, Stjepan: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb, Školska knjiga, 1996.
  • JENÍKOVÁ, Anna. Srbocharvátsko-český slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 987 s. info
  • SEDLÁČEK, Jan. Stručná mluvnice srbocharvátštiny. Praha: Academia, 1989. ISBN 8020001719. info
Výukové metody
V kurzu jsou využívány různé didaktické metody, výuka vede k aktivnímu zapojení studentů a jejich spolupráci s učitelem. Vyučování je založeno na kombinaci výkladu učitele, samostatné práce studentů (individuální i skupinové), procvičování gramatiky, konverzačních a poslechových cvičení, her apod. Jsou rovněž využívány autentické chorvatské materiály, jejichž prostřednictvím se studenti seznamují s chorvatskými reáliemi.
Metody hodnocení
Student je povinen pravidelně docházet na výuku (tolerovány jsou tři absence) a během semestru aktivně spolupracovat s vyučujícím, budou-li tyto podmínky splněny, student má právo přistoupit k zápočtovému testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.