FAV150 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr., BcA. Andrea Slováková (cvičící), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Švédová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář tvůrčího psaní o dokumentárním filmu je příležitostí pro studenty žurnalistiky, filmových studií a dalších humanitních a společenských oborů trénovat pod vedením významných kritiků a teoretiků svoje dovednosti v reflexi filmů a festivalových událostí.
Jak se dá o dokumentárním filmu psát v rámci různých žánrů? Jaké překážky a přednosti jednotlivé žánry pro dialog s dokumentem mají? Jaké jsou konvence a jaké možnosti těchto žánrů?
Předmět sestává ze tří bloků:
1. blok: Přednášky předních českých novinářů představují studentům různé podoby kritické reflexe, úskalí a přednosti jednotlivých žánrů, když materiálem pro promýšlení je dokumentární film anebo filmový festival. Přednášky zahraničních lektorů otevírají další širší témata mediálního otisku dokumentárního filmu.
2. blok: Samostatná práce studentů: každý si zvolí jeden žánr a během tří dnů připraví svůj text.
3. blok: kritické semináře s jednotlivými lektory, z nichž každý se svojí skupinou studentů podrobně tyto jejich texty rozebírá.
Hlavní cíl: osvojit si kritické psaní o dokumentárním filmu.
Osnova
 • 1. blok: přednášky:
 • 1.1. přednášky v češtině (tlumočeno do angličtiny - sluchátka pro zahraniční studenty)
 • recenze v deníku a na internetu
 • recenze v odborném tisku
 • komentář
 • rozhovor
 • reportáž
 • esej
 • blog
 • editování textů
 • 1.2. přednášky v angličtině (tlumočeno do češtiny - sluchátka pro české studenty)
 • 2. blok: samostatná práce.
 • 3. blok: kritický seminář.
 • Lektoři budou upřesněni do počátku října.
Literatura
  povinná literatura
 • Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Nakl. AMU - JSAF - MFDF. Praha - Jihlava, 2010.
 • GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 8073310236. info
 • DO. Sborníky textů o dokumentu. Jihlava: JSAF, 2003–dosud (vybrané texty doporučené na jednotlivých přednáškách).
  doporučená literatura
 • Dok. revue měsíčník (in Respekt, dříve in Literární noviny).
Výukové metody
Teoretické přednášky, kritické semináře, samostatná práce.
Realizace formou blokové výuky v rámci 15. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě 25.–30.10.2011.
Metody hodnocení
Zápočet:
1. účast na přednáškách
2. absolvování kritického semináře s lektorem
3. písemná práce: každý student si vybere jeden z žánrů a napíše v jeho intencích výsledný text; optimální rozsahy jednotlivých textů určuje lektor (obvykle v rozsahu 4 NS = 7.200 znaků).
Pro potřeby zápočtu studenti svůj text přepracují na základě konzultace v rámci kritického semináře a zašlou do 15.11. na adresu andreas@dokument-festival.cz.
Informace učitele
PhDr. BcA. Andrea Slováková (nar. 1981)
Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci, a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde je nyní v doktorském studiu. Studuje dokumentární tvorbu na FAMU. 2003-2010 pracovala ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, nyní dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. Je šéfredaktorkou sborníku textů o dokumentárním filmu DO a časopisu DOK.revue (in Respekt). Publikovala v Literárních novinách, v časopisech Cinepur a Kino Ikon. Natočila portrét matematika Petra Vopěnky (2006), film o mracích "Oblaka" (2007) a esej o dohlížecích mechanismech "Nadohled" (2011).
PhDr. BcA. Andrea Slováková (b. 1981)
She studied Mass Media Studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague, after graduation she received the degree PhDr. Graduated also from Film Science at the Philosophical Faculty of Charles University, where she is now in the postgraduate studies. Currently she is engaged in documentary filmmaking at the Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. 2003-2010 she worked in the management of Jihlava International Documentary Film Festival. She published articles in CinePur film magazine, cultural weekly Literární noviny and KinoIkon journal. She is the editor-in-chief of the annual anthology of texts on documentary film called DO and magazine about documentary film Dok.revue (in Respekt). As an filmmaker she made the portrait of mathematician Petr Vopěnka (2006), a film about clouds called "Clouds" (2007) and an essay about supervisit mechanisms "In Sight" (2011).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Festival zajišťuje účastníkům semináře nízkorozpočtové ubytování a zdarma press akreditaci na celou dobu festivalu. - Kontakt: media@dokument-festival.cz, andreas@dokument-festival.cz. - Dále viz www.dokument-festival.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.