HIA114I Němčina

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Frimmerová (cvičící)
Mgr. Eva Pluháčková (cvičící)
Mgr. Hana Pohorská (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HIA114I/A: Po 17:30–19:05 zrusena M13, H. Pohorská
HIA114I/B: Čt 7:30–9:05 N01023, M. Trombiková
HIA114I/C: Čt 10:50–12:25 KOM 409, E. Pluháčková
HIA114I/D: Čt 12:30–14:05 G24, T. Frimmerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 108 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/108, pouze zareg.: 0/108, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/108
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na rozbor jazykové struktury odborných textů, je procvičována schopnost komunikace a prezentace odborných témat, psaní dopisu a CV, procvičování slovesných gramatických kategorií. Student by měl být schopen sledovat odbornou diskusi, pochopit hlavní myšlenky odborných textů svého studijního oboru a rovněž plynule a spontánně reagovat a vysvětlit svůj názor na aktuální problémy v rozhovoru s rodilým mluvčím.
Osnova
  • Německé odborné texty z problematiky sociálních a politických dějin německých a rakouských autorů. Německé texty ze současných odborných historických časopisů vydávaných na území německy mluvících států. Německé texty ze zaniklých odborných historických časopisů vydávaných v českých zemích.
Literatura
  • Dreyer, H.- Schmitt, R.: Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, Munchen, Verl. f. Deutsch 1995 / Brandi, M.-L.. - Momenteau, B.: Lesekurs fur Geisteswissenschaftler, Fortgeschrittene, Munchen, Verl. Klett 1996
Výukové metody
Cvičení. Kurs je zaměřen na zvládnutí slovní zásoby.
Metody hodnocení
Cvičení ukončeno zápočtem - písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zk může být prominuta posluchačům, kteří doloží složení Zk na jazykové škole a posluchačům oborů historie - němčina.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Cvičení je doporučeno, povinné je složení Zk do konce 6. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.