HIA114I Němčina

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Frimmerová (cvičící)
Mgr. Eva Pluháčková (cvičící)
Mgr. Hana Pohorská (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HIA114I/A: Po 17:30–19:05 zrusena M13, H. Pohorská
HIA114I/B: Čt 7:30–9:05 N01023, M. Trombiková
HIA114I/C: Čt 10:50–12:25 KOM 409, E. Pluháčková
HIA114I/D: Čt 12:30–14:05 G24, T. Frimmerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 108 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/108, pouze zareg.: 0/108, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/108
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na rozbor jazykové struktury odborných textů, je procvičována schopnost komunikace a prezentace odborných témat, psaní dopisu a CV, procvičování slovesných gramatických kategorií. Student by měl být schopen sledovat odbornou diskusi, pochopit hlavní myšlenky odborných textů svého studijního oboru a rovněž plynule a spontánně reagovat a vysvětlit svůj názor na aktuální problémy v rozhovoru s rodilým mluvčím.
Osnova
  • Německé odborné texty z problematiky sociálních a politických dějin německých a rakouských autorů. Německé texty ze současných odborných historických časopisů vydávaných na území německy mluvících států. Německé texty ze zaniklých odborných historických časopisů vydávaných v českých zemích.
Literatura
  • Dreyer, H.- Schmitt, R.: Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, Munchen, Verl. f. Deutsch 1995 / Brandi, M.-L.. - Momenteau, B.: Lesekurs fur Geisteswissenschaftler, Fortgeschrittene, Munchen, Verl. Klett 1996
Výukové metody
Cvičení. Kurs je zaměřen na zvládnutí slovní zásoby.
Metody hodnocení
Cvičení ukončeno zápočtem - písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zk může být prominuta posluchačům, kteří doloží složení Zk na jazykové škole a posluchačům oborů historie - němčina.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Cvičení je doporučeno, povinné je složení Zk do konce 6. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.